06.02.2023

Výzva Bezpečně do školy 2023

Další ročník programu Bezpečné cesty do školy je otevřený. Do 24. února se mohou hlásit všechny mateřské, základní a střední školy se sídlem v Praze.

Cílem programu vyhlašovaném neziskovou organizací Pěšky městem je zajistit dětem bezpečné a pohodlné cesty do školy, aby mohly chodit pěšky, nebo jezdit na kolech či koloběžkách.

Program Bezpečné cesty do školy nabízí:

  • odborné vyhodnocení dopravy v okolí školy a dopravní studii v hodnotě 80 000 Kč;
  • návrhy na zklidnění dopravy a podporu při jejich prosazování;
  • pomoc s vytvořením školního plánu mobility;
  • finanční podporu 20 000 Kč (odměna pro vedoucího projektu z řad pedagogů a/nebo rodičů) + 12 000 Kč (na úhradu materiálových nákladů souvisejících s projektem);
  • metodickou podporu a know-how z oblasti výchovy k udržitelné a bezpečné dopravě.

Důležité termíny:

  • uzávěrka žádostí o zařazení do programu:  24. 2. 2023
  • zveřejnění seznamu vybraných projektů:  1. 3. 2023
  • doba trvání školního projektu:  2. 3. – 30. 11. 2023

Přihlášku do programu lze podat na webu projektu Pěšky městem: https://peskymestem.cz/projekt/bezpecne-cesty-do-skoly/prihlasujte-se-do-rocniku-2023/