15.03.2019

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,

v současné době se na SMO ČR obrací starostové s dotazy na zpoplatnění silnic I. třídy. Obrátila jsem se s dotazem na předsedkyni Rady AK ČR Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou. Předsedkyně Rady AK ČR jednala v dané věci s ministrem dopravy i s předsedou vlády a dohodla se s nimi, že kraje připraví přesný přehled úseků silnic I

 v současné době se na SMO ČR obrací starostové s dotazy na zpoplatnění silnic I. třídy. Obrátila jsem se s dotazem na předsedkyni Rady AK ČR Mgr. Janu Mračkovou Vildumetzovou. Předsedkyně Rady AK ČR jednala v dané věci s ministrem dopravy i s předsedou vlády a dohodla se s nimi, že kraje připraví přesný přehled úseků silnic I. třídy na svém území, které budou chtít zpoplatnit a kde bude naopak nulová sazba mýta. Proto se obrátila na hejtmany všech krajů, aby projednali problematiku zpoplatnění úseků s dotčenými obcemi v daném kraji a dali svá souhrnná stanoviska v termínu do 2. 4. 2019. Téma mýtného bude předmětem jednání Rady AK ČR dne 11. 4. 2019 v Plzni.

Asociace krajů ČR a SMO ČR uzavřely loni v říjnu s ministerstvem dopravy memorandum o společném postupu (viz příloha). S ministrem dopravy bylo dohodnuto, že kraje připraví přesný přehled úseků silnic I. třídy na svém území, které budou chtít zpoplatnit a kde bude naopak nulová sazba mýta. Je však potřebné, aby nastavení úseků zpoplatnění nebo nulového mýta bylo projednáno ze strany daného kraje s dotčenými obcemi a byla známa jejich stanoviska.

Pokud se Vaší obce nebo města problematika nastavení mýtného týká, prosím Vás, abyste kontaktovali zástupce příslušného krajského úřadu a sdělili mu stanovisko za Vaši obec nebo město.

 

S úctou

 

Mgr. Radka Vladyková

výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky