24.08.2021

Svaz podporuje odpor obcí proti rušení osobní vlakové dopravy ve Středočeském kraji

Na Svaz měst a obcí se obrátily obce na několika tratích ve Středočeském kraji, na kterých se vedení kraje rozhodlo ukončit objednávky osobní vlakové dopravy. Svaz obce v jejich úsilí o zachování vlakové dopravy na těchto tratích podpořil, varoval před snížením dopravní dostupnosti obcí, před dalšími náklady a negativními dopady náhradní autobusové dopravy i hrozbou úplného zrušení tratí.

Svaz se vyjádřil dopisy adresovanými vedení Středočeského kraje k záměru zrušení objednávky osobní vlakové dopravy na trati Křinec - Městec Králové a na trati nad Rožmitál pod Třemšínem – Březnice. V případě trati do Křince se zástupce Svazu zůúčastnil i osobního jednání se zástupci dotčených obcí, vedení kraje a IDSK ve Svídnici. 

Z dopisu předsedy SMO ČR Františka Lukla: "Jsme si vědomi složité ekonomické situaci v hromadné dopravě způsobené epidemií. Udržení stávající dopravní dostupnosti obcí by však mělo být pro kraje nadále prioritou. Ačkoliv došlo během epidemie k dočasnému snížení mobility, cestující se s návratem do normálu znovu vracejí, musí mít však kam. Varujeme před krátkodobými škrty, které by mohly vést k negativním dlouhodobým změnám. Snížení či úplné zrušení objednávky na tratích je předzvěstí nenávratného zrušení těchto tratí. Právě na předmětné trati bylo přitom podle našich informací v minulých letech realizováno několik investic Správy železnic a v návaznosti na ně i samotných obcí. Nahrazení vlakové dopravy autobusovou je pak jen částečným řešením. Intenzivní autobusová doprava s sebou nese oproti vlakové dopravě řadu negativních externalit, ať už jde o emise, hluk či bezpečnost v obcích."

Mgr. Martin Pikous, Legislativně právní sekce SMO ČR