01.08.2022

SFDI spouští nový web k žádostem o podporu

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) již řadu let poskytuje příspěvky na financování akcí zaměřených na odstraňování bariér ve veřejném prostoru městům a obcím, jejich svazkům, krajům, ale i dalším subjektům. Pro usnadnění podání žádosti nyní SFDI spouští nový web.

Odstranění bariér ve veřejném prostoru je hlavním cílem financování formou příspěvků z rozpočtu SFDI. Od roku 2000 do 2021 bylo na tyto účely poskytnuto přes 3 tisíce příspěvků jednotlivým subjektům v celkovém objemu téměř 13 mld. Kč, a to konkrétně na zvyšování bezpečnosti budováním bezbariérových chodníků více než 7,3 mld. Kč, přes 3,7 mld. Kč na cyklostezky a více jak 1,6 mld. Kč na mimoúrovňové křížení komunikací. Celkem bylo podpořeno 3 440 akcí. Jde o projekty jejichž předmětem byla výstavba bezbariérových chodníků a cyklostezek a souvisejících úprav, které mají za cíl zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků dopravy, například výstavba a rekonstrukce míst pro přecházení, přechodů pro chodce, světelných signalizačních zařízení, podchodů, lávek, autobusových zastávek a podobně. 

Vzorovou žádost, průběh financování nebo rady, jak se vyhnout nejčastějším chybám v žádostech, naleznete na novém webu SFDI: https://www.ceskobezbarier.cz.

Zdroj: SFDI