10.05.2017

Setkání ministrů dopravy na Maltě: Zvýšení bezpečnosti na silnicích záleží na nás všech

Přečtěte si stručné shrnutí z mezinárodní dopravní konference v maltské Vallettě. 

Evropa musí snižovat oběti dopravních nehod společně, je to sdílená odpovědnost všech. Na začátku mezinárodní konference v maltské Vallettě to řekla eurokomisařka pro dopravu Violeta Bulc. O dosažení historického minima v počtu usmrcených lidí v Česku v roce 2016 mluvil ve svém projevu ministr dopravy Dan Ťok.

V roce 2016 bylo na evropských silnicích usmrceno 25.500 lidí. Zvláštní zmocněnec OSN pro bezpečnost silničního provozu Jean Todt upozornil, že Evropa v loňském roce snížila počet usmrcených o pouhá dvě procenta. Účastníci konference se shodli na prioritách, které je nutné řešit k dosažení plánovaného počtu usmrcených v EU o 50 % do roku 2020. „Nutné je investovat peníze do výstavby bezpečné dopravní infrastruktury, financování preventivních aktivit a spolupráci mezi členskými státy nad tématem vymahatelnosti

Z diskuzí na konferenci vzniklo pět tematických dokumentů, které budou tvořit přílohu deklarace ministrů dopravy - „Vallettské deklarace o dopravní bezpečnosti“. Témata dokumentů jsou dopravní infrastruktura, nové technologie vozidel, strategie pro bezpečnost dopravy, vymahatelnost a zranitelní účastníci dopravy (tedy cyklisté, chodci a motocyklisté). Vzhledem k tomu, že deklaraci musí schválit jednotlivé členské státy EU, je i samotná deklarace kvalitním dokumentem, který obsahuje několik užitečných prohlášení. Mimo jiné ministři dopravy se zavázali, že v rámci plánování městské mobility budou spolupracovat se všemi zainteresovanými subjekty na možnostech, jak opatření omezující rychlost např. na 30 km/h rozšířit a začlenit do vysoce rizikových oblastí, především tam, kde lidé pracují, jezdí na kolech, nebo kde si hrají děti. V současnosti nejde o nějakou absolutní změnu myšlení ve všech evropských státech, ani nedojde k tomu, že by se na celém území Evropy začala přednostně řešit a prosazovat doprava cyklistická, pěší a veřejná, spíš dochází k postupnému zvyšování tlaku na příslušná místa.

Zdroj: https://ecf.com/news-and-events/news/bernhard-ensink-ecf-secretary-general-speaks-high-level-eu-transport-ministers
a
http://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Ministri-dopravy-na-Malte-Zvyseni-bezpecnosti-na?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy

Autor: Ing. Jaroslav Martínek, Město s dobrou adresou