03.11.2023

Resortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb

Státní fond pro dopravní infrastruktury připravil souhrn metodik týkajících se ekonomického hodnocení dopravních staveb.

Více se dozvíte zde:

https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

Ing. Alexandra Kocková, tiskový zástupce SMO ČR