09.11.2007

Prohlášení Svazu měst a obcí ČR k výměně řidičských průkazů

Ministerstvo vnitra ČR se v souvislosti s kritickou situací na úseku výměny řidičských průkazu z iniciativy náměstka ministra vnitra Mgr. Zdeňka Zajíčka odhodlalo k neobvyklému kroku, který měl být praktickým naplněním zásady veřejné správy coby služby občanovi.

Ministerstvo vnitra ČR se v souvislosti s kritickou situací na úseku výměny řidičských průkazu z iniciativy náměstka ministra vnitra Mgr. Zdeňka Zajíčka odhodlalo k neobvyklému kroku, který měl být praktickým naplněním zásady veřejné správy coby služby občanovi.
Ministerstvo vnitra plánovalo centrální rozeslání předvyplněných žádostí o nový řidičský průkaz, k nimž by občan pouze přiložil svoji fotografii, zkontroloval údaje a žádost v přiložené ofrankované obálce odeslal na úřad. Cílem mělo být kromě jiného odstranění front na úřadech v předvánoční době, urychlení a usnadnění výměny řidičských průkazů a zamezení nutnosti řešit po novém roce vedle pokračujících výměn navíc i otázku správního trestání nedbalých řidičů.
Projekt ministerstva vnitra mohl být zároveň testem možností spolupráce ústředních správních orgánů a samospráv, kdy by se prověřily způsoby, jakými lze vyjít vstříc občanům, učinit pro ně veřejnou správu přátelskou a vstřícnou, a nikoliv nekomunikující, formalistickou a byrokratickou. Akce mohla být důkazem toho, že je-li vůle, je i cesta, a zároveň bylo možno prověřit, zda nelze podobnou praxi zavést např. u vydávání občanských průkazů nebo jiných dokladů.
Svaz měst a obcí ČR po projednání na Předsednictvu akci podpořil, starostové a starostky v převážné většině projekt uvítali a vstřícnost a operativní rozhodnutí na straně ministerstva vnitra náležitě ocenili.
Úředníci Ministerstva dopravy ČR se však rozhodli setrvat na formálním a rigidním výkladu platných zákonů, záměru ministerstva vnitra zcela neporozuměli a v obavě z případných rizik, které by prý dopadly „na jejich hlavu“, projekt odmítli.
Svaz měst a obcí ČR podobné snahy o ulehčení práce obecním úřadům a úsilí o vstřícný postup veřejné správy coby služby občanovi i nadále podporuje a je ochoten poskytnout maximální součinnost při realizaci všech dalších projektů, které budou směřovat k omezení byrokracie a snížení administrativní zátěže na straně občanů i samospráv.
Ing. Oldřich Vlasák
předseda