10.09.2015

Proč obce nakupují tmu?

Zástupci Svazu se 2. září 2015 zúčastnili jednání pracovní skupiny Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, která se zabývá vlivem nekvalitního veřejného osvětlení na dopravní nehodovost a osvětlením dopravního prostoru. Kvalitní osvětlení respektující závazné normy ČSN EN 13201 může zachránit i lidský život

Zástupci Svazu se 2. září 2015 zúčastnili jednání pracovní skupiny Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, která se zabývá vlivem nekvalitního veřejného osvětlení na dopravní nehodovost a osvětlením dopravního prostoru.

Kvalitní osvětlení respektující závazné normy ČSN EN 13201 může zachránit i lidský život. Honba za co nejnižšími úsporami v rozpočtech obcí, které jsou investory veřejného osvětlení, může znamenat katastrofu pro občany. Na nekvalitně osvětlené komunikaci není dodržena základní zásada „vidět a být viděn“ a proto je schopen řidič přehlédnout pohybujícího se chodce, který se doslova ztrácí ve světlech a stínech noční komunikace.

Analýzy prováděné v roce 2014 Společnostní pro rozvoj veřejného osvětlení ve spolupráci s ředitelstvím Služby dopravní policie jasně ukazují, že správné nasvícení přechodů a dopravního prostoru zvyšuje bezpečnost chodců, cyklistů a dalších účastníků silničního provozu až o 83 %. Je nejen všeobecně známo ale nyní i prokázáno, že kvalitní osvětlení dopravního prostoru má vliv na dopravní nehodovost. Dosažené úspory elektrické energie tak jsou v mnohých případech vykoupeny vysokými následky dopravních nehod.

V první polovině roku 2015 prověřila Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení kvalitu osvětlení průjezdních úseků silnic s největšími následky dopravních nehod a to ve 21 obcích. Celkem byly na těchto úsecích při dopravních nehodách usmrceny 4 osoby, dále bylo zraněno 11 osob těžce a 27 osob lehce. S využitím socioekonomických ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích, které zveřejnilo Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. za rok 2013, se celková výše následků dopravních nehod na měřených lokalitách vyšplhala na 145 mil. Kč. Výsledky kontroly kvality veřejného osvětlení průtahových úseků komunikací jsou alarmující. Z celkového počtu 21 hodnocených úseků splnily normované hodnoty pouze 2 komunikace, v 7 případech byl průjezdní úsek silnice osvětlen maximálně do úrovně 50 % normativního požadavku. Z výsledků měření dále vyplývá, že kvalita veřejného osvětlení je závislá na důležitosti komunikace. Osvětlení silnic I. třídy splňovaly normy v rozsahu od 50 % do 121 %, osvětlení silnic II. a III. třídy pak pouze od 20 % do 75 % požadované hodnoty.