21.06.2017

Připravuje se možnost vybudovat záchytná parkoviště u vlakových nádraží z prostředků SFDI

Možnost čerpat finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na vybudování záchytných parkovišť (P + R) u vlakových nádraží byla diskutována na konferenci Parkovací asociace v Ledči and Sázavou na konci dubna 2017. Podpora této myšlenky a naplnění požadavku obcí a měst se líbila

Možnost čerpat finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na vybudování záchytných parkovišť (P + R) u vlakových nádraží byla diskutována na konferenci Parkovací asociace v Ledči and Sázavou na konci dubna 2017. Podpora této myšlenky a naplnění požadavku obcí a měst se líbila panu poslancovi Kolovratníkovi, který svolal jednání na SFDI dne 7. června 2017.

Na jednání došlo k upřesnění podmínek pro čerpání:

  1. Příjemcem finančních prostředků bude pouze Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC), která bude provádět veškerou projektovou i inženýrskou přípravu, ale i realizaci. Podmínkou je, že pozemky pod parkovištěm musí být v jejich vlastnictví.
  2.  Města a obce se mohou na základě smlouvy se SŽDC podílet na přípravě a realizaci, např. sdružení finančních prostředků, příplatek města, zvýhodněný prodej pozemků atp.
  3. Provozovat vybudované parkoviště může jak SŽDC, tak i město, pokud si to smluvně dohodne s majitelem (SŽDC). U zpoplatněných parkovišť je třeba smluvně ošetřit rozdělení výnosů a nákladů, popř. pronájem atp.
  4. Prioritně by měla být řešena ta nádraží, která jsou na významných regionálních trasách (linkách) a ta, kde je město/obec již ve vysokém stupni projektové přípravy (majetkové vypořádání, projektová dokumentace, územní či stavební rozhodnutí atp.). Vzhledem k tomu, že výše prostředků je omezená, bude nutné udělat analýzu a vytipovat vhodná města a obce, které budou poté osloveny, aby se obrátily na SŽDC, které požádá SFDI o peníze na vybudování parkoviště. Svaz byl požádán, zda by mohl pomoci s tímto průzkumem u měst a obcí, jakmile mu budou dodány podklady pro dotazníkové šetření potřebnosti a fáze připravenosti měst a obcí na vybudování parkovišť u vlakových nádraží. Spolupráci v této věci za Svaz na jednání přislíbil.

Prozatím je příprava na úplném začátku a spolupráce se SFDI a SŽDC má pouze základní obrysy. Čekáme na dodání podkladů pro dotazníkové šetření mezi městy a obcemi, abychom zjistili jejich potřeby a připravenost projektů. Poté budeme znova informovat, co se v této věci podařilo dojednat.

Ing. Jana Chládková,
Legislativní a právní sekce SMO ČR