03.01.2022

Přihlaste své projekty do soutěže Víta Brandy

Informace pro příjemce příspěvků, kteří v letech 2014 – 2021 realizovali akce v oblasti výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Státní fond dopravní infrastruktury informuje (SFDI) o možnosti přihlásit úspěšně realizované projekty do soutěže Víta Brandy, ve které bude odborná porota vybírat realizované projekty, které obohacují veřejný prostor a jsou dobře zvládnuté – nejen technicky, ale i koncepčně a citlivě zasazené do okolního prostředí.

V případě zájmu přihlásit úspěšně realizovaný projekt do výše uvedené soutěže je k dispozici přihláška na internetových stránkách Ceny Víta Brandy (https://www.cenavitabrandy.cz/) s termínem do 15. 1. 2022. Organizátorem soutěže je Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. a SFDI je partnerem soutěže.

Bohumila Marie Kurková, sekretariát ředitele SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 1955

190 00 Praha 9

tel. 266097298