03.11.2016

Prezident podepsal novelu zákona o pozemních komunikacích!

Prezident podepsal novelu zákona o pozemních komunikacích, jejíž návrh zpracoval Svaz společně s ministerstvem dopravy. Nová úprava napravuje mj. dvě chyby předchozího znění.

Dne 1. listopadu 2016 prezident podepsal novelu zákona o pozemních komunikacích, která napravuje dvě chyby novely zákona o PK účinné od 31. 12. 2015. Jednalo se o nemožnost podélného umísťování vedení technické infrastruktury, např. kanalizace v zastavěném a zastavitelném území do tělesa pozemních komunikací (dálnice a silnice I., II. a III. třídy) vyjma místních komunikací. Druhým problémem bylo převedení působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na všechny obce. Před novelou zákona tuto agendu vykonávaly obce III. typu (ORP). Návrh novely zákona o pozemních komunikacích zpracoval Svaz společně s ministerstvem dopravy. Účinnost je navržena 30 den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.