10.12.2008

Pravidla SFDI pro poskytování příspěvků v roce 2009

Zveřejňujeme Pravidla pro poskytování příspěvků dle § 2, odst. 1 písm. f), g), h) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2009, které schválil Výbor SFDI.

Zveřejňujeme Pravidla pro poskytování příspěvků dle § 2, odst. 1 písm. f), g), h) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2009, které schválil Výbor SFDI.

Jedná se o pravidla

1) pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah,

2) pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,

3) pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek.

Uvedená pravidla naleznete zde nebo na stránkách Státního fondu dopravní infrastruktury www.sfdi.cz