02.01.2007

Pravidla pro poskytování příspěvků dle § 2, odst. 1, písm. f), g), h) zákona č. 104/2000 Sb.

Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout na projekty zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy dálnic a silnic, dopravně významných vodních cest, celostátních a regionálních drah, na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopnost pohybu a orientace a na projekty na výstavbu a údržbu cyklistických stezek.

Státní fond dopravní infrastruktury vydal Pravidla pro poskytování příspěvků v roce 2007. Finanční příspěvky lze poskytnout na projekty zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy dálnic a silnic, dopravně významných vodních cest, celostátních a regionálních drah, na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopnost pohybu a orientace a na projekty na výstavbu a údržbu cyklistických stezek.

Jedná se o Pravidla

- pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, ( dokument ke stažení ; průvodní list )

- pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, ( dokument ke stažení ; průvodní list )

- pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek ( dokument ke stažení ; průvodní list )

Hana Nováková
Oddělení legislativně - právní