17.07.2019

POZOR POZOR POZOR

Jste potenciálně ohroženi objížděním nově zpoplatněných úseků silnic I. třídy? Je nutné, abyste se IHNED obrátili na radní či náměstky Vašeho kraje pro dopravu. Bohužel dle stávajících právního stavu nelze naplnit memorandum o nulovém mýtném, lze však jednat o možnostech uvedených dále.

 

 

 

POZOR POZOR POZOR

Jste potenciálně ohroženi objížděním nově zpoplatněných úseků silnic I. třídy? Je nutné, abyste se IHNED obrátili na radní či náměstky Vašeho kraje pro dopravu. Bohužel dle stávajících právního stavu nelze naplnit memorandum o nulovém mýtném, lze však jednat o možnostech uvedených dále.

Na základě jednání zástupců Svazu měst a obcí ČR s ministrem dopravy a následné dohody s Asociací krajů ČR je nezbytné vytvořit seznam obcí potenciálně ohrožených vytvářením alternativních tras, jimiž se bude transitní doprava snažit vyhnout placeným úsekům silnici I. třídy. Koordinaci zajišťují právě zmíněné kraje, na jejichž stránkách naleznete kontakt na příslušného radního, náměstka či pracovníka krajského úřadu, kteří mají na starosti dopravu.

 

V tuto chvíli je možné jednat zejména o:

  • Stanovení dopravního značení zákazu průjezdu pro tranzit
  • Vysokorychlostním a nízkorychlostním vážení
  • Financích na opravy silnic
  • Dopravně-bezpečnostních akcích na počátku příštího roku zaměřených na dodržování zákazu vjezdu na předmětných úsecích silnic.
  • Možnostech doplnění/rozšíření placených úseků.
  • Stavech mostů na možných alternativních trasách.