12.07.2021

Požadavky na školení nových zkušebních komisařů pro zkoušky řidičů

Na základě jednání Svazu města a obcí s Ministerstvem dopravy a Centrem služeb pro silniční dopravu s.p.o. vyzývá ministerstvo obce s rozšířenou působností ke sdělení jejich požadavků na proškolení nových zkušebních komisařů oprávněných k výkonu zkoušek způsobilosti řidičů. V případě zvýšené poptávky obcí mohou být vypsány i mimořádné termíny zkoušek ještě do konce tohoto roku. Prosíme proto obce o spolupráci.

Dne 30.6.2021 proběhlo jednání k problematice kapacit a termínů základního školení pro zkušební komisaře, dle § 34 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, mezi Ministerstvem dopravy, Svazem měst a obcí, Centrem služeb pro silniční dopravu s.p.o. a dalšími dotčenými subjekty. Výsledkem tohoto jednání je shoda na cíli získat aktuální poptávku obcí po školeních a najít následně cestu k jejímu uspokojení do konce roku 2021.

Tudíž Vás žádáme o provedení analýzy a následné zaslání požadavku na předpokládaný počet osob, které byste do konce roku 2021 požadovali přihlásit do základního školení pro zkušební komisaře a které na toto školení dosud přihlášeny nejsou.

Informaci zašlete i v případě, že nebudete znát konkrétní jméno, ale budete vědět, že s ohledem na plánované navýšení počtu stavu zkušebních komisařů, předpokládané odchody do důchodu nebo ukončení pracovního poměru budete potřebovat vyškolit dalšího zkušebního komisaře.

Vaše odpovědi s požadovanými počty osob a uvedením důvodu požadavku zasílejte nejpozději do 26.07.2021 rovnou na adresu skoleni.zk@cspsd.cz.