21.12.2015

Poslanci schválili novelu zákona č. 361/2000 Sb., jejíž součástí je i cyklobalíček.

Poslanecká sněmovna na své schůzi dne 9. prosince 2015 schválila novelu zákona č. 361/2000 Sb., jejíž součástí je i tzv. cyklobalíček. Města budou podle něj moci zřizovat cyklistické zóny, jízdní pruhy pro cyklisty nebo ve vymezených případech umožnit jízdu na kole po chodníku.

Asi nejvíce diskusí

Poslanecká sněmovna na své schůzi dne 9. prosince 2015 schválila novelu zákona č. 361/2000 Sb., jejíž součástí je i tzv. cyklobalíček. Města budou podle něj moci zřizovat cyklistické zóny, jízdní pruhy pro cyklisty nebo ve vymezených případech umožnit jízdu na kole po chodníku.

Asi nejvíce diskusí vyvolala legalizace cyklistické zóny. Toto opatření, které je běžné třeba v Rakousku nebo v Německu, umožní cyklistům i autům pohyb po jedné komunikaci. Auta nesmí cyklisty omezit. Na druhé straně, cyklista nemůže autu bránit v průjezdu. Cyklistická zóna zároveň přináší omezení rychlosti na 30 km/h.

Takzvané cyklistické ulice se mohou objevovat například v historických centrech měst, kam se oddělené stezky pro jednotlivé druhy dopravy nevejdou, a kde již dnes mnoho obyvatel používá jízdní kolo. Opatření tak má za cíl legalizovat to, co se již děje v cyklisticky vytížených oblastech. Je třeba zdůraznit, že cyklisté zde nemají absolutní přednost.

Zákon nově přináší také jízdní pruhy pro cyklisty (někdy se používá označení „víceúčelové pruhy“), či možnost vjezdu cyklistů na chodník za předem vyhrazených podmínek.

Městům se schválením novely značně rozšířily možnosti k úpravě komunikací. Změny dopravního režimu však v každém konkrétním místě musí být projednané s Policií ČR, klíčové je přitom hledisko bezpečnosti všech účastníků provozu.

 Další novinky v zákoně 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

  • Definice cyklistické ulice, jízdních pruhů pro cyklisty nebo povolení vjezdu na chodník.
  • Povinnost chodců nosit reflexní prvky při pohybu na vozovce mimo obec při snížené viditelnosti.
  • Omezení provozu vozítek segway.

Návrh zákona je nyní v Senátu, lhůta pro jeho projednání končí dnem 17. 1. 2016.

Více informací naleznete zde:

 http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=7&t=471

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?action=detail&value=3804