10.05.2017

Politické stanovisko CIVINETu k čisté mobilitě

Cílem tohoto prohlášení je podpora udržitelné čisté mobility (udržitelná doprava, zlepšení kvality ovzduší, plánování – SUMP atp.) na evropské, státní i místní (krajské, obecní) úrovni.

Využijte pro realizaci opatření udržitelné čisté mobility politické stanovisko CIVINETu. Toto stanovisko je určené pro zástupce Evropské komise, ministerstvům dopravy ČR a SR a dalším dotčeným ministerstvům, zástupcům obecní a krajské samosprávy a dalším úřadům. Obdobné stanovisko členové sítě CIVINET předložili v červnu 2015. Stanovisko projednala a podpořila dopravní komise na svém jednání dne 5. dubna 2016.

Cílem tohoto prohlášení je podpora udržitelné čisté mobility (udržitelná doprava, zlepšení kvality ovzduší, plánování – SUMP atp.) jak na evropské, státní tak i místní (krajské, obecní) úrovni. Z těchto důvodů byl osloven i Svaz, aby v rámci svých aktivit zajistil podporu opatřením udržitelné čisté mobility a informovanost měst a obcí.

 

Zpracovala: Jana Chládková, SMO ČR