07.04.2011

Pilíře činnosti Dopravní komise 2011-2014

Pilíře činnosti Dopravní komise 2011-2014 obecní národní/regionální celoevropská BESIP v obcíchnemotorová doprava (cyklostezky např.)tzv. chodníková novelaúdržba komunikací (např. zimní plány údržby), čištění komunikací - odtahypozemní komunikace

 

Pilíře činnosti Dopravní komise 2011-2014

 

obecní

národní/regionální

celoevropská

 • BESIP v obcích
 • nemotorová doprava (cyklostezky např.)
 • tzv. chodníková novela
 • údržba komunikací (např. zimní plány údržby), čištění komunikací - odtahy
 • pozemní komunikace jako majetek svého druhu
 • územní řízení (liniově dopravní stavby)
 • městská hromadná doprava
 • obecní spolupráce
 • finanční zdroje pro rekonstrukce a opravy městských komunikací či světelné signalizace
 • statická doprava
 • rozvoj dopravní infrastruktury
 • dopravní výchova dětí a mládeže
 • doprava a životní prostředí
 • doprava a energetika
 • plošné zpoplatnění komunikací
 • kamionová vs. železniční doprava
 • vodní doprava
 • dopravní obslužnost kraje, státu
 • majetkoprávní záležitosti (obce vs. kraje vs. stát)
 • zajímavá judikatura
 • konference celostátního dopravního významu
 • ROP
 • PPP projekty
 • BESIP celostátního charakteru
 • páteřní síť rychlostních komunikací
 • integrace veřejné osobní dopravy
 • návrhy legislativy (nařízení, směrnice)
 • strategické dokumenty (např. Bílé či Zelené knihy)
 • Evropská charta bezpečnosti silničního provozu
 • POLIS