09.02.2016

Peníze na opravy místních komunikací ze SFDI - novela zákona ve 2. čtení

V souvislosti s projednávanou novelou zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, budou moci obce žádat z programů Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) na opravy místních komunikací. Tato možnost je zahrnuta v § 2 odstavec 1, písm. m) návrhu novely zákona č

V souvislosti s projednávanou novelou zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, budou moci obce žádat z programů Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) na opravy místních komunikací.

Tato možnost je zahrnuta v § 2 odstavec 1, písm. m) návrhu novely zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, který je nyní ve 2. četní v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk 583).

Citace § 2, odst. 1, písm. m): Finanční prostředky, s nimiž Fond hospodaří, lze použít na financování nebo předfinancování

m) výstavby, modernizace, oprav nebo údržby místních komunikací v místech, kde stavební objekty těchto místních komunikací kříží dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty,“

Jedná se však pouze o místa, kde místní komunikace kříží nadřazenou infrastrukturu. Typickým příkladem může být most přes dálnici.

Pokud bude schválena novela zákona o SFDI v předložené podobě, tak obce budou moci žádat o finanční prostředky ze SFDI na tyto účely, což doposud nebylo možné.