30.11.2016

Odborný seminář Nebezpečné zkratky

Centrum dopravního výzkumu připravilo bezplatný odborný seminář, který se týká neoprávněných vstupů osob do prostoru dráhy a střetů osob s drážními vozidly. Protože se tento problém dotýká většiny měst a obcí, kterými prochází železnice, a první krok k přijetí preventivních opatření je zpravidla na starostovi obce, je vhodný pro představitele obcí. Seminář se koná už 8. prosince 2016 v Brně.

Centrum dopravního výzkumu připravilo bezplatný odborný seminář Nebezpečné zkratky, který se týká neoprávněných vstupů osob do prostoru dráhy a střetů osob s drážními vozidly. Protože se tento problém dotýká většiny měst a obcí, kterými prochází železnice, a první krok k přijetí preventivních opatření je zpravidla na starostovi obce, je vhodný pro představitele obcí. Seminář se koná už 8. prosince 2016, pozvánku naleznete  prostřednictvím prokliku níže. Registrace je prodloužena do 2. prosince 2016.


NEBEZPEČNÉ ZKRATKY
Neoprávněné vstupy do prostoru dráhy.
8. 12. 2016, Brno
http://www.cdv.cz/nebezpecne-zkratky/