05.04.2012

Novela stavebního zákona projednávána poslaneckými výbory

V Hospodářském výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny PČR byl dne 4. dubna 2012 projednáván sněmovní tisk č. 573 upravující stavební zákon. Připravovaná novela stavebního zákona je první velkou novelou stavebního zákona účinného od roku 2007.

V Hospodářském výboru a Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Poslanecké sněmovny PČR byl dne 4. dubna 2012 projednáván sněmovní tisk č. 573 upravující stavební zákon. Připravovaná novela stavebního zákona je první velkou novelou stavebního zákona účinného od roku 2007. Vzhledem k této skutečnosti se u poslance-zpravodaje Ing. Jaroslava Krupky (ODS) sešla celá řada pozměňovacích návrhů z nejrůznějších stran.

Minulý měsíc Svaz třikrát obeslal poslance obou výborů s připomínkami. Nejdůležitější připomínkou Svazu zůstává nesouhlas s přechodem kompetencí obecních stavebních úřadů na stavební úřady obcí s rozšířenou působností. Projednávání zmíněného sněmovního tisku posléze oba výbory přerušily - Hospodářský výbor do 16. května 2012, Výbor pro veřejnou správu dokonce bez uvedení termínu. Ke všem pozměňovacím návrhům se musí vyjádřit předkladatel - ministerstvo pro místní rozvoj.

Co z toho pro Svaz vyplývá? Především, že máme čas přesvědčit vybrané poslance o smysluplnosti našich připomínek. Primárně využijeme poslanců s komunální minulostí, kterých je ve zmíněných výborech poměrně velké množství. O dalších krocích Svazu vás budeme informovat.