25.07.2012

Nefungující systém registru vozidel je pro obce neúnosný

Kolabující a pomalý systém registrace aut byl hlavním tématem jednání předsedy Svazu s ministrem dopravy. Současná situace je pro obce nadále neudržitelná. Předseda Svazu na jednání zdůraznil, že je třeba urychleně řešit naprosto zásadní otázku, kdy bude systém plně funkční!

Kolabující a pomalý systém registrace aut byl hlavním tématem jednání předsedy Svazu Dana Jiránka s ministrem dopravy Pavlem Dobešem. Současná situace je pro obce nadále neudržitelná.

Předseda Svazu na jednání s ministrem dopravy dne 25. července zdůraznil, že je třeba urychleně řešit naprosto zásadní otázku, kdy bude systém plně funkční.Obce odmítají názor ministerstva, že je systém registru vozidel funkční a že se jedná o chyby konkrétních pracovišť nebo nefunkční propojení s ostatními resorty. Spuštění celého systému registru vozidel provázejí již od samého počátku problémy. Informační systém je pomalý, nekomunikuje s ostatními systémy a část agendy nelze provádět. Na jednání Svaz ministrovi předložil zkušenosti od svých členských obcí s rozšířenou působností, které spravují registr vozidel.

Svaz totiž tyto obce vyzval, aby vyjádřily zátěž, kterou pro ně nefungující systém představuje. Zda například zvládnutí úkonů v novém informačním systému vyžadovalo práci přes čas nebo rušení dovolené pracovníků registru. Dosud jsou největší zátěží pro obce stovky rozčilených lidí, kterým musejí úředníci čelit, aniž by jejich žádost mohli kompletně vyřídit, a realizace zbytečných pracovních úkonů, protože nejsou systémem akceptovány.

Obce uvádějí, že podstatný nárůst nákladů se projeví až po bezchybném zprovoznění systému, kdy bude nutné v krátké době odbavit několik set klientů. Očekává se tak velký nárůst práce přes čas a s tím i spojených vícenákladů. Během jednání se Svaz s ministrem shodl na nutnosti začít řešit finanční kompenzace obcím s rozšířenou působností za dobu, kdy nebyla infrastruktura systému připravena pro výkon agend. Pro zjednodušení a urychlení žádostí ministerstvo ve spolupráci se Svazem připraví příslušný formulář.

Na příkladu registru vozidel se znovu ukazuje, jak důležitá je vzájemná spolupráce jednotlivých resortů a dostatečné testování systému před spuštěním. Není totiž pro obce udržitelné, aby se ministerstva pouze dohadovala přes média, kdo je za současný stav odpovědný, a řešení bylo v nedohlednu.   

Jednání na ministerstvu dopravy se za Svaz spolu s předsedou Danem Jiránkem zůčastnili Jaromír Jech, Miroslava Sobková a Petra Kubařová.

Petra Kubařová