01.07.2019

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů, který připravilo Ministerstvo dopravy.

Návrh je předkládán z důvodu změn v rozsahu pozemních komunikací, jejichž užití podléhá povinnosti uhradit mýtné (dále jen „zpoplatněné pozemní komunikace“). Změny v rozsahu zpoplatněných pozemních komunikací spočívají v nově zprovozněných úsecích dálnic D1 a D3, které budou zprovozněny v průběhu roku 2019, a silnic I. třídy v rozsahu cca 900 km. Další změny spočívají ve změně výše kauce, která je v souladu s § 22c odst. 5 zákona o pozemních komunikacích zárukou vrácení nepoškozeného elektronického zařízení provozovateli Systému elektronického mýtného. Zbylé změny jsou pouze drobná legislativní zpřesnění.

Návrh je předkládán z důvodu změn v rozsahu pozemních komunikací, jejichž užití podléhá povinnosti uhradit mýtné (dále jen „zpoplatněné pozemní komunikace“). Změny v rozsahu zpoplatněných pozemních komunikací spočívají v nově zprovozněných úsecích dálnic D1 a D3, které budou zprovozněny v průběhu roku 2019, a silnic I. třídy v rozsahu cca 900 km. Další změny spočívají ve změně výše kauce, která je v souladu s § 22c odst. 5 zákona o pozemních komunikacích zárukou vrácení nepoškozeného elektronického zařízení provozovateli Systému elektronického mýtného. Zbylé změny jsou pouze drobná legislativní zpřesnění.

Předkladatel uvádí, že: „navržené změny budou mít negativní dopad na podnikatelskou sféru spočívající ve (i) zvýšené kauci z hodnoty 1550 Kč na hodnotu 2468 Kč a v (ii) rozšíření výkonově zpoplatněných silnic I. třídy o cca 900 km. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo dopravy předpokládá z navýšení rozsahu výkonově zpoplatněných silnic I. třídy příjmy v rozmezí 1–1,5 mld. Kč, lze konstatovat, že v tom samém rozmezí lze identifikovat negativní dopad na podnikatelské prostředí, tedy na dopravce, kterých se platba mýtného bude týkat. Na druhou stranu lze předpokládat, že část tohoto negativního dopadu na podnikatelské prostředí v rozmezí 1–1,5 mld. Kč bude přeneseno až na koncového spotřebitele. V tomto případě by byl dopad již zanedbatelný, a to jak ve vztahu k dopravcům samotným, tak ve vztahu ke koncovým spotřebitelům.“

O připomínky prosím do 12. 7. 2019.

Děkuji Ing. Bc. Barbora Tomčalová

Sekce Legislativní a právní Svazu měst a obcí ČR