16.02.2016

Na vybudování cvičných ploch pro zkoušky řidičů motocyklů neexistují dotační peníze.

V souvislosti s novelou vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, mají obce (ORP) povinnost zajištění zkoušek z odborné způsobilosti řidičů motocyklů. Zkouška zahrnuje i jízdní úkony stanovené v příloze vyhlášky, pro které je třeba zajistit místo, kde zkušební komisař prověří způsobilost a připravenost žadatele k bezpečné jízdě.

V souvislosti s novelou vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, mají obce (ORP) povinnost zajištění zkoušek z odborné způsobilosti řidičů motocyklů. Zkouška zahrnuje i jízdní úkony stanovené v příloze vyhlášky, pro které je třeba zajistit místo, kde zkušební komisař prověří způsobilost a připravenost žadatele k bezpečné jízdě.

Svaz prověřoval možnosti financování na vybudování cvičných ploch. Z odpovědi ministra dopravy na dopis výkonného ředitele SMO ČR vyplývá, že SFDI nemůže poskytnout finanční prostředky na výstavbu cvičných ploch a multifunkčních ploch s dopravním hřištěm, protože takové financování by nebylo v souladu s účelem SFDI dle § 2 odst. 1, písm. g) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů. Financování výstavby uvedených ploch z prostředků SFDI nebude možné ani po novele zákona, která je v legislativním procesu jako sněmovní tisk č. 583. Bohužel financovat tento záměr není možné dle vyjádření MMR ani z IROP, jelikož ho nelze zařadit ani do SC 1.1, ani do SC 1.2, kde jsou podporovány udržitelné formy dopravy. Jedná se o velmi specifický typ záměru, jehož podpora z IROP nebude možná.