12.01.2007

Na veřejnou dopravu ve velkých městech není dost peněz!

Kvalita veřejné dopravy je ohrožena. Stát totiž nedodržel dohody se Svazem měst a obcí ČR a nevytvořil podmínky pro financování velkých infrastrukturních projektů měst, které by umožnily zlepšit městskou dopravu.

Kvalita veřejné dopravy je ohrožena. Stát totiž nedodržel dohody se Svazem měst a obcí ČR a nevytvořil podmínky pro financování velkých infrastrukturních projektů měst, které by umožnily zlepšit městskou dopravu.

To se stalo hlavním tématem jednání primátorů českých, moravských a slezských měst, kteří se sešli poprvé po komunálních volbách při zasedání Komory statutárních měst 11. a 12. ledna v Plzni. Náměstek ministra dopravy Ondřej Jašek potvrdil, že financování velkých dopravních projektů je věcí krajů a jejich Regionálních operačních programů. Tato skutečnost přítomné nepotěšila: „Plzeň usiluje o zlepšení veřejné dopravy pro své občany prostřednictvím již připravených projektů v hodnotě cca 2 miliardy korun. V Regionálním operačním programu je na tuto problematiku vyhrazeno však pouze cca 250 mil. Kč,“ říká plzeňský primátor Pavel Rödl.
„Stát musí nést spoluzodpovědnost za dostupnost veřejné dopravy ve velkých městech,“ uzavřel jednání předseda Svazu a europoslanec Oldřich Vlasák. Primátoři také na závěr jednání jednohlasně přijali usnesení vyzývající vládu k učinění konkrétních kroků a 100% krytí výkonu státní správy.
 
Ing. Pavla Kulhavá
Oddělení vnějších vztahů
smocr@smocr.cz
tel: 234 709 729

Přijaté usnesení Komory statutárních měst - Plzeň 12.1.2007