09.04.2021

Ministerstvo dopravy zveřejnilo doporučené postupy při povolení zkoušek autoškol

V návaznosti na postupné uvolňování omezení přijatých Vládou České republiky z důvodu pandemie COVID-19 Ministerstvo dopravy připravilo tabulku, která uvádí doporučené postupy jednotlivých subjektů v oblasti autoškolství a lhůty pro splnění.

Dle konkrétních místních podmínek doporučuje ministerstvo využít např. možnosti rozdělení teoretické a praktické zkoušky do dvou dnů, sdílení kapacit zkušebních komisařů mezi obcemi, vyšší využití zkušebních komisařů s kumulovanými funkcemi a podobně.

Kompletní dokument naleznete v příloze včetně průvodního dopisu ministerstva.

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností (dále také „ORP“) bude mít akutní nedostatek zkušebních komisařů, nebo bude ORP či zkušební komisař, který by rád vypomohl se zkouškami na jiném ORP, můžete napsat poptávku nebo nabídku na e-mail pikous@smocr.cz. SMO předá poptávku nebo nabídku mezi poptávajícím a nabízejícím.

Mgr. Martin Pikous