25.10.2021

Ministerstvo dopravy žádá o zaslání souhrnných zpráv o závazcích veřejné služby

Ministerstvo dopravy upozorňuje na zákonnou povinnost obcí, které jsou objednateli veřejné dopravy, odevzdat souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby. Řada obcí tuto zákonnou povinnost v řádném termínu do konce srpna nesplnila. Zprávu lze podat přes on-line formulář ministerstva.

Ustanovení § 28 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuje povinnost objednatele veřejných služeb poskytnout Ministerstvu dopravy souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby podle přímo použitelného předpisu Evropské unie. Tímto přímo použitelným předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, které ukládá objednateli jednou za rok zveřejnit souhrnnou zprávu o závazcích veřejné služby, za něž je zodpovědný. Zpráva musí podle tohoto předpisu rozlišovat mezi autobusovou dopravou a drážní dopravou, umožní sledovat a posoudit výkon, kvalitu a financování sítě veřejné dopravy a v případě potřeby poskytne informace o povaze a rozsahu jakýchkoli udělených výlučných práv

Pro usnadnění plnění této povinnosti vytvořilo Ministerstvo dopravy v minulém roce formuláře, které můžete nalézt pod odkazem https://www.mdcr.cz/Dokumenty/Verejna-doprava/Souhrnne-zpravy-o-zavazcich-verejne-sluzby-dotaz. Formuláře jsou v souladu s požadavky Evropské unie rozděleny pro veřejnou linkovou dopravu (včetně MAD); dopravu provozovanou na železničních dráhách a vlečkách s výjimkou dráhy speciální a místní a ostatní drážní dopravu – dráhy speciální, místní, městské (tramvajová, trolejbusová) a lanové. Tyto formuláře lze využít i v letošním roce. Vzhledem k tomu, že převážná část objednatelů nemá současně uzavřených více než deset smluv o veřejných službách, jsou tyto formuláře primárně přizpůsobeny jejich požadavkům. Ostatní objednatelé mohou po předchozí dohodě na pracovní úrovni použít individuální formát (např. csv; xls; apod.), ve kterém mají požadované informace k dispozici.

V případě nejasností je možné využít kontaktní email obsluznost@mdcr.cz