26.11.2014

Ministerstvo dopravy informuje Svaz o údržbě zeleně podél komunikací

Svaz měst a obcí se obrátil na Ministerstvo dopravy s problémem, který řeší řada obcí napříč republikou. Týká se údržby zeleně poblíž komunikací. Zajišťují ji obce, i když nejde o jejich majetek. Podle ministerstva to tak má být, protože se jedná o veřejné prostranství. (Foto: dan / FreeDigitalPhotos.net)

Svaz měst a obcí se obrátil na Ministerstvo dopravy s problémem, který řeší řada obcí napříč celou Českou republikou. Týká se údržby zeleně podél komunikací. Podle stávajících právních předpisů mají okolí komunikací v intravilánu obce zpravidla na starosti obce, ačkoliv se nejedná o jejich majetek. V praxi to znamená náklady na údržbu zeleně podél komunikací z obecního rozpočtu, přitom řada obcí pro tuto činnost nemá ani potřebnou techniku. Názor Svazu je, že z pozice řádného hospodáře, kterým by obce měly být, není možné vynakládat prostředky na správu cizího majetku. Proto se Svaz obrátil na Ministerstvo dopravy.

Podle tohoto resortu je však - zjednodušeně řečeno - silniční vegetace podél průjezdních úseků silnic veřejnou zelení, a tedy ji lze považovat za veřejné prostranství bez ohledu na vlastnictví prostoru. A o veřejné prostranství podle zákona o obcích pečuje obec tak, aby byl zachován účel, jemuž dané pozemky slouží a nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku. Současnou právní úpravu považuje Ministerstvo dopravy za dostačující a podle něj není třeba ji měnit.

Celý dopis Svazu a odpověď z Ministerstva dopravy najdete níže.