30.09.2022

Ministerstvo dopravy doplnilo pomocnou matici dotací na správu, údržbu a výstavbu mostních objektů

Pomocnou matici dotací pro kraje a obce na správu, údržbu a výstavbu mostních objektů na území České republiky připravilo Ministerstvo dopravy jako doplnění k již publikované metodice.

Pomocná matice možných dotačních titulů vznikla oslovením jednotlivých orgánů státní správy. Na základě jejich odpovědí a průzkumu vznikla pro potřeby krajů a obcí. Ministerstvo dopravy doufá, že tímto krokem zjednoduší činnost vlastníků mostních objektů pozemních komunikací.

Metodiku naleznete na Metodika evidence a údržby mostů v majetku měst a obcí | www.smocr.cz

Více informací naleznete také na pjpk.rsd.cz.

ZDROJ: Odbor liniových staveb a silničního správního úřadu