21.08.2006

Měří se ve Vaší obci rychlost radarem?

Odhlédneme-li od otázky, zda výsledky měření rychlosti soukromým radarem lze použít v přestupkovém řízení či nikoliv, problematika radarů zajímá i Český telekomunikační úřad z hlediska technických parametrů měřících přístrojů.

Odhlédneme-li od otázky, zda výsledky měření rychlosti soukromým radarem lze použít v přestupkovém řízení či nikoliv, problematika radarů zajímá i Český telekomunikační úřad z hlediska technických parametrů měřících přístrojů.

Obce radary většinou nevlastní, nicméně byli jsme požádáni Českým telekomunikačním úřadem o informování starostů. Dopis popisující, které radary lze používat, naleznete zde.