06.12.2013

Manuál pro obce při pořádání sportovních motoristických podniků

V reakci na aktuální dění posledních měsíců (především na loňskou tragickou událost na Rallyshow Uherský Brod v Lopeníku) vznikl manuál pro obce týkající se pořádání sportovních podniků, při kterých dochází ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace. Za cíl si klade co nejvíce ulehčit obcím jejich situaci ať již v postavení silničního správního orgánu, či obce, přes kterou trasa sportovního podniku vede.

Automobilová soutěž – rally je sportovní akce, při jejímž konání dochází ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace spojenému většinou i s uzavírkou provozu na této komunikaci. Vzhledem k tomu, že je v poslední době jedním z nejčastěji diskutovaných sportovních podniků, bude se především z důvodu lepší názornosti v manuálu hovořit právě o tomto motoristickém podniku (včetně praktických otázek). Uvedené informace lze ovšem, byť ne vždy v celém rozsahu, využít i pro další sportovní podniky (např. závody do vrchu, přírodní motocyklové okruhy, cyklistické či běžecké závody atp.). Tento manuál zpracovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Policií České republiky, Autoklubem České republiky a Ministerstvem dopravy.

Hlavním cílem manuálu je osvětlit problematiku týkající se těchto podniků a usnadnit obecním zastupitelstvům (starostům či radám) činnosti, které vyplývají z jejich postavení v souvislosti s těmito podniky. Jde především o nastínění základního právního rámce, procesního postupu zúčastněných orgánů veřejné moci či poznatků a situací, s nimiž se mohou v praxi setkat.

Mgr. Marek Chlebik

referent právního oddělení