09.12.2014

Kraje a obce budou moci nově regulovat ceny za odstavení vozidel veřejné dopravy

Od 1. ledna 2015 se rozšíří seznam zboží, pro která mohou maximální ceny stanovit kraje a obce. A to o položku cena za užití příjezdového a odjezdového stání určeného k účelu výstupu (nástupu) osob a vyložení (naložení) zavazadel. 

Od 1. ledna 2015 se rozšíří seznam zboží s regulovanými cenami, pro která mohou maximální ceny stanovit kraje a obce. A to o položku cena za užití příjezdového a odjezdového stání určeného k účelu výstupu (nástupu) osob a vyložení (naložení) zavazadel, resp. odstavení vozidla mezi jeho příjezdem a odjezdem. Svaz měst a obcí ČR o tom informovalo Ministerstvo financí. Stanoví to výměr MF č. 01/2015 v části I. oddílu B, který reaguje na rostoucí vícenáklady související s dopravní obslužností.  

V praxi to znamená, že kraje budou moci nově ovlivnit nepřiměřenou cenovou politiku některých vlastníků nebo provozovatelů autobusových nádraží. Obce (především velká města) budou moci využít regulace v případech využívání terminálů i linkami městské hromadné dopravy. Návrh byl dlouhodobě projednáván a připravován s Ministerstvem dopravy, dopravci a Asociací organizátorů veřejné dopravy.

Detailní informace najdete v dopise níže.