29.06.2010

Konference BESIP ve městech a obcích v zrcadle médií II

Jak správně komunikovat s novináři, kterak využít tématiku bezpečnosti silničního provozu v nadcházející předvolební kampani či jak zapojit do prevence mateřská centra ve městech obcích – nejen tato témata zazněla na konferenci BESIP ve městech a obcích v zrcadle médií II. Zástupci samospráv a odborníci se sešli 10. června tentokráte v Brně.
 

Jak správně komunikovat s novináři, kterak využít tématiku bezpečnosti silničního provozu v nadcházející předvolební kampani či jak zapojit do prevence mateřská centra ve městech obcích – nejen tato témata zazněla na konferenci BESIP ve městech a obcích v zrcadle médií II. Zástupci samospráv a odborníci se sešli 10. června tentokráte v Brně.

Provázanost strategických dokumentů obce a bezpečnosti silničního provozu představil starosta Kyjova a člen Předsednictva Svazu František Lukl. Poukázal na důležitost strategického plánování a na význam koncepce dopravy coby jednoho ze stěžejních strategických dokumentů obce. Strategický dokument by vždy měl vycházet z podrobné a přesné analýzy stávajícího stavu, měl by obsahovat priority a konkrétní cíle, kterých chceme dosáhnout, i konkrétní kroky, kterými budeme naše záměry realizovat. Je nutné opatřit si odborný odhad předpokládaných nákladů na realizaci stejně jako přehled reálných zdrojů finančních prostředků. Předpokladem kvalitního dokumentu je odborná externí garance. Ke šťastné volbě externích odborníků může pomoci dobrá praxe jiných obcí. Předávání zkušeností je mimo jiné možné skrze rubriku OBEC OBCI na webových stránkách Svazu či měsíčník InS. Problematika musí být projednána na široké místní odborné platformě (odbory, komise). Do debaty by měla být například prostřednictvím anket či veřejných projednávání zapojena i veřejnost. Předpokladem kvalitního dokumentu jsou v neposlední řadě i jeho reálnost, cílení na dotační tituly a provázanost na dokumenty vyšších územně správních celků, státu a EU. Doprava v obci a její řešení je z hlediska občanů důležitá. Tématika bezpečnosti silničního provozu je proto jedním z bodů, který by neměl chybět předvolební kampani.  

Starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil poukázal na možnost zapojení mateřských center do silniční bezpečnosti. Na podzim roku 2009 realizovala Nadace BESIP ve spolupráci s městem první preventivně-výchovnou akci. Ohlas u učitelů, rodičů i dětí byl velký, začalo se tedy uvažovat, jak tuto osvětu šířit dál. S myšlenkou na zapojení do prevence byla oslovena mateřská centra v Královéhradeckém kraji a Promotým Nadace BESIP. Dnes je do projektu zapojeno 24 mateřských center v osmi městech v kraji. Preventivní akce jsou zaměřeny na bezpečnost v autě, bezpečnost chodce, bezpečnost cyklisty a první pomoc. Zapojení mateřských center se i z hlediska propagace velmi osvědčilo. Pro média jsou maminky a děti zapojené do prevence bezpečnosti vděčným tématem. Náklady na preventivní akce jsou nízké, je možné je realizovat v různě velkých městech a obcích, samostatně či jako doprovodný program při jiné akci (Den dětí, hasičská akce aj.). Za velký přínos lze považovat i to, že maminky, které se naučí prezentovat téma silniční bezpečnosti, mohou své zkušenosti předávat dál. 

Otázku spolupráce s médii při informování o tom, co se v obci děje, otevřela mluvčí Zlína Marie Masaříková. Poukázala na důležitost spolupráce zejména s regionálními novináři a připomněla, že spolupráce s médii by měla vždy probíhat na partnerské úrovni. O vlivu médií na bezpečnost silničního provozu hovořil i ředitel Služby dopravní policie Leoš Tržil. I podle něho je pro oblast prevence v ovlivňování chování účastníků silničního provozu zapojení médií nezbytné a jejich role nezastupitelná. 

Závěrem jedna optimisticky laděná informace. Letošní rok je od roku 1987 v poklesu nehodovosti druhý nejlepší. Josef Tesařík z Policejního prezidia ČR dodal, že situace se v posledních letech zlepšuje právě společným působením policie, BESIP a médií. Přesto za minulý rok při dopravních nehodách zemřelo 901 lidí, což je průměrná velikost obce ve středočeském kraji. Při celkem 74 815 nehodách bylo dále 27 244 lidí zraněno, hmotná škoda se vyšplhala na 4,98 mld. Kč. Od roku 1994 dochází k poklesu nehodovosti v obcích, i tak se ale 70,1 % z celkového počtu nehod stalo na jejím území. V obcích bylo usmrceno 35, 5 % lidí ze všech obětí dopravních nehod, chodci tvořili 36 % z usmrcených. I když má nehodovost v posledních letech klesající tendenci, je Česká republika ve srovnání s Evropou stále na pomyslné čtvrté příčce odzadu. Na 100 000 obyvatel u nás připadá 8,6 usmrcených. Ve Švédsku, které má nehodovost nejmenší, jsou to pouze 3,8 mrtvých.