29.09.2009

Konference BESIP ve městech a obcích v zrcadle médií

Ve čtvrtek 24. září se v Rezidenci primátora hlavního města Prahy sešli odborníci a zástupci měst a obcí na konferenci „BESIP ve městech a obcích v zrcadle médií“. Jejím hlavním tématem byla realizace preventivních projektů pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu na komunální úrovni z hlediska role médií a možností spolupráce s nimi. Záštitu nad konferencí, kterou pořádala ve spolupráci se Svazem měst a obcí Nadace BESIP, převzal primátor hlavního města Prahy a Asociace krajů.

Ve čtvrtek 24. září se v Rezidenci primátora hlavního města Prahy sešli odborníci a zástupci měst a obcí na konferenci „BESIP ve městech a obcích v zrcadle médií“. Jejím hlavním tématem byla realizace preventivních projektů pro zvyšování bezpečnosti silničního provozu na komunální úrovni z hlediska role médií a možností spolupráce s nimi. Záštitu nad konferencí, kterou pořádala ve spolupráci se Svazem měst a obcí Nadace BESIP, převzal primátor hlavního města Prahy a Asociace krajů.
Předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák v úvodním projevu poukázal na význam problematiky bezpečnosti silničního provozu pro obce a města. Připomněl roli, kterou Svaz sehrál při schvalování novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Podle jejího původního znění měla měření rychlosti na silnicích zajišťovat výhradně Policie ČR. Dnes obce mají pravomoc měřit rychlost na svých komunikacích, ovšem pouze v úsecích určených Policií ČR, přičemž začátek a konec takového úseku musí být označen dopravní značkou. Svaz měst a obcí se bude nadále snažit prosadit změnu daného zákona. „Nemyslím si, že je to konečné řešení této záležitosti. Budeme se snažit o takovou změnu, abychom mohli kontrolovat dodržování dopravních předpisů namátkově. Ten, kdo je nedodržuje, musí nést důsledky, ne na to být předem upozorňován,“ zdůraznil Oldřich Vlasák.
Upozornil dále na důležitost městských kamerových systémů, které ve sledování silničního provozu sehrávají významnou úlohu.
Mluvčí ministerstva dopravy Karel Hanzelka potěšil účastníky konference informací, že měsíc srpen byl z hlediska následků dopravních nehod v hlavním ukazateli, kterým je počet usmrcených, nejoptimističtějším měsícem za posledních čtyřicet let. „Doufejme, že se nám podaří tuto vysoce postavenou laťku udržet a že klesající trend bude pokračovat dál,“ uvedl Hanzelka.
Vývoji dopravní nehodovosti v letošním roce se ve své přednášce věnoval rovněž ředitel dopravní policie Leoš Tržil. Reagoval také na problematiku měření rychlosti městskou policií s tím, že ředitelství služby dopravní policie podporuje zrušení povinnosti označovat začátek a konec měření rychlosti dopravními značkami. „Je samozřejmé, že před dopravní značkou všichni přibrzdí, za ní se zase rychle rozjedou, výsledný efekt je nulový. Podporujeme zrušení tohoto ustanovení, ovšem s tím, že obce nadále budou měřit rychlost na místech určených Policií ČR,“ vysvětlil. Místa, na kterých bude rychlost měřena, budou podle jeho slov průběžně vyhodnocována a v reakci na vývoj dopravně-bezpečnostní situace se budou moci měnit. V rámci závěrečné diskuze předseda Svazu Oldřich Vlasák oponoval: „Domnívám se, že vy nemůžete brát samosprávě možnost, aby si sama určila místa, kde chce rychlost měřit. Policie může říci, že chce, aby rychlost byla z určitých důvodů měřena v určitých místech. Musí to ale být dohoda, v žádném případě ne diktát.“ Leoš Tržil připustil možnost rozdělení kompetencí mezi samosprávy a Policii ČR, vyslovil ale obavu, aby se pro některé obce nestalo měření rychlostí „výdělečnou činností“. Oldřich Vlasák toto striktně odmítl. „Zákony máme proto, aby se dodržovaly,“ reagoval.
Důležitým bodem konference bylo představení projektu Dopravně inženýrská opatření BESIP v obcích, který byl vypracován v rámci Svazu měst a obcí ČR na základě dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Příručku (ke stažení zde), jejímž úkolem bylo sjednotit a uspořádat dosud značně nepřehledný systém jednotlivých dopravně inženýrských opatření a tím napomoci městům a obcím při prosazování zásad bezpečnosti silničního provozu, prezentoval na konferenci předseda Dopravní komise Předsednictva Svazu Miroslav Šenkýř.
 

Foto z konference si můžete prohlédnout zde.