02.05.2023

Jak zlepšit výběr pokut? Možnosti nabízí nová studie Legal Data Hub

Projekt Legal Data Hub přináší novou studii Jak zlepšit výběr pokut? Experiment se zjednodušením informací, jejímiž autory jsou Libor Dušek z Právnické fakulty UK a Christian Traxler a Nicolas Pardo z Hertie School v Berlíně.

Pokuty za dopravní přestupky se mají platit, a mají se platit včas. Například v Praze 1 zaplatí jen 56 % řidičů pokutu (tj. částku určenou ve výzvě k úhradě) ve stanovené lhůtě. Následné vymáhání ve správním řízení je pro městské úřady nákladné a úspěšnost není vysoká (ve zmiňované Praze 1 jen 60 %). Pro zlepšení výběru pokut je proto důležité, aby co nejvíce výzev bylo uhrazeno ve lhůtě.

Jednoduchou a velmi levnou změnou – stručným průvodním dopisem – lze zvýšit včasné placení pokut a jejich výběr tak zefektivnit. Účinnost takové změny otestovali výzkumníci z Právnické fakulty UK a z Hertie School v Berlíně v pilotním projektu ve spolupráci s městem Říčany, které provozuje rozsáhlý systém úsekového měření rychlosti.

Jednou z příčin problému je i samotná výzva k úhradě, kterou provozovatel vozidla po odhalení přestupku obdrží. Dlouhý, právně-formalistický text, plný odkazů na paragrafy zákonů, obtížně srozumitelný. Z formulace „úřad bude pokračovat v šetření přestupku“ není pro běžného občana zrovna zřejmé, že při další nečinnosti mu bude uložena vyšší pokuta bez ohledu na to, zda jako provozovatel vozidlo řídil či nikoli.

„Hlavní myšlenkou projektu bylo, že adresáti musí dostat jednoduchý text, kde budou klíčové informace zvýrazněny,“ vysvětluje jeden z autorů studie, Libor Dušek. Téměř 80 tisíc výzev k úhradě bylo náhodně přiřazeno do čtyřech skupin. Ve třech experimentálních skupinách byly na úvod výzvy přiloženy velmi stručné průvodní dopisy v rozdílných verzích. Dopisy zdůrazňovaly klíčové informace ve výzvě: nutnost uhradit výzvu do 15 dnů, nebo hrozbu vyšší sankce v případě včasného nezaplacení, nebo obě zároveň. Kontrolní skupina obdržela standardní text výzvy.

Autoři následně analyzovali, jaká část pokut byla zaplacena v 15denní lhůtě, respektive do 100 dnů. Nejúčinnější se ukázala verze dopisu upozorňující na lhůtu k zaplacení i hrozbu vyšší sankce. Snížila procento pokut nezaplacených v lhůtě o 2.06 procentního bodu, tedy o 9 % (vůči kontrolní skupině, kde ve lhůtě nebylo zaplaceno 22.1 % výzev). Procento pokut nezaplacených do 100 dnů snížila o 1.75 procentního bodu.

Stručné průvodní dopisy měly pro město jasný rozpočtový přínos. Zvýšily příjmy z pokut a ušetřily náklady na následné vymáhání. Náklady na přidání jednostránkového dopisu jsou přitom triviální. Autoři vyčíslili čisté rozpočtové přínosy na 12,6 Kč na přestupek, přičemž průměrná částka k úhradě je 830 Kč. Pokud by nejúčinnější průvodní dopis byl trvale přikládán ke všem výzvám, generoval by čistý rozpočtový přínos ve výši přibližně 530.000 CZK ročně.

Na základě zjištění z pilotního projektu město Říčany začalo přikládat nejúčinnější průvodní dopis ke všem výzvám trvale. Rozpočtové přínosy pokryjí přibližně čtvrtinu personálních nákladů spojených s celou agendou přestupků z úsekového měření.

Tento výzkum má obecné využití v řadě kontextů vymáhání práva, kdy adresát obdrží komplikované vyrozumění a má na něj včas reagovat. Zjednodušení textu a zdůraznění klíčových informací může vymáhání práva zefektivnit; vhodný redesign vyrozumění lze experimentálně testovat.

Podrobnější výsledky viz studie Legal Data Hubu, projektu Právnické fakulty Univerzity Karlovy: DUŠEK, Libor, TRAXLER, Christian a PARDO, Nicolas: Jak zlepšit výběr pokut? Experiment se zjednodušením informací. Legal Data Hub 2/2023.

Kompletní studii naleznete ZDE.


Projekt Legal Data Hub vznikl na katedře národního hospodářství pod vedením doc. Libora Duška v roce 2021. Sdružuje akademiky a studenty Právnické fakulty UK, kteří zkoumají fungování justice, právní regulace a kriminalitu pomocí analýzy dat a statistických metod. Kompletní informace k projektu Legal Data Hub.

Zdroj: https://www.prf.cuni.cz/aktuality/jak-zlepsit-vyber-pokut-experiment-se-zjednodusenim-informaci

Mgr. Martin Pikous, Sekce legislativní a právní