18.07.2022

Fungující a přístupná veřejná doprava jako klíč ke snižování emisí v Evropě

V pondělí 11. července 2022 se v Praze na Žofíně konala konference s názvem „Investice do dekarbonizace a modernizace veřejné dopravy“ organizovaná Výborem regionů COTER a magistrátem hlavního města Prahy. Konference byla uspořádána pod hlavičkou českého předsednictví Evropské Unie jako jedna z mnoha v současnosti probíhajících akcí.

Akce představila různé přístupy k zavádění a financování bezemisní veřejné dopravy v evropských městech v souladu se závazky programu Fit for 55, jehož cílem je dosažení uhlíkové neutrality Evropy do roku 2050.

Konferenci zahájil pražský primátor Zdeněk Hřib a v průběhu dopoledne se u řečnického pultíku vystřídali zástupci několika evropských měst včetně Prahy a zástupců výboru COTER, kteří představili své lokální strategie na rozvoj městské hromadné dopravy. Jedním z prvních příspěvků bylo vystoupení zástupce Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) Václava Novotného, který představil proces vzniku pražského Udržitelného plánu městské mobility (SUMP), na kterém se velkou měrou podílela zpětná vazba od veřejnosti. Fungování pražského systému integrované dopravy a zejména plán na zavedení nízkoemisní a bezemisní dopravy v podobě elektrických autobusů či trolejbusů představil zástupce Dopravního podniku hl. města Prahy, Jan Barchánek. Jednání doplnila také panelová diskuze, kde účastníci z řad Evropské komise a zástupci Prahy, jakožto předsednického státu EU, diskutovali možnosti financování rozvoje a dekarbonizace veřejné dopravy z evropských zdrojů.

Z představených příspěvků a případových studií vyplynulo, že města v současnosti řeší dvě roviny rozvoje veřejné dopravy – jednou je její přechod na nízkoemisní až bezemisní fungování a druhou je její zpřístupnění a zatraktivnění veřejnosti. Zároveň se potýkají se zvýšenými náklady na obnovu vozového parku směrem k bezemisním vozidlům a rozšíření veřejné dopravy do dalších částí měst, což vyvolává zvýšený zájem o finanční nástroje, které pro tyto účely připravila či připravuje EK.

Příklad z města Luxemburg, kde před pár lety došlo k obnovení tramvajové dopravy v centru města, ukázal, že pokud je doprava vedena tudy, kde ji lidé potřebují, je komfortní a v krátkých časových intervalech, tak se ji obyvatelé naučí rychle využívat. Linda Gaasch, zastupitelka města Luxemburg a členka výboru COTER, uvedla, že velkou roli ve využívání městské dopravy hraje také její cena. Ve chvíli, kdy v Luxemburgu zrušili jízdné, stoupl počet cestujících několikanásobně a stále roste. Dá se očekávat, že v souvislosti s růstem energií bude přechod obyvatel z individuální na hromadnou dopravu pokračovat.

Podobnou zkušenost představil i starosta rumunského města Cluj-Napoca a taktéž člen výboru COTER, Emil Boc, který ukázal, jak se s nárůstem individuální dopravy a jejím negativním vlivem na městský prostor a kvalitu života vypořádali v jeho městě. Zavedení a rozšíření veřejné dopravy ve městě pomohlo nejenom vyřešit obslužnost území, které se do té doby potýkalo s nadměrnou individuální dopravou, ale také zklidnit a zkulturnit městský prostor, kde vznikly nové pěší bulváry s navazujícími službami a možnostmi trávení volného času.

Po skončení dopoledních jednání pokračoval po obědě program pro zástupce výboru COTER studijními prohlídkami vybraných pražských projektů s dopravní tematikou, jako například nově otevřené tramvajové tratě Barrandov-Holyně, cyklodepa na Florenci nebo ukázkou nových elektrických autobusů ve vozovém parku DPP.

Alena Nessmithová, Sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů