14.05.2021

Dotazník ke stavu mostů v majetku obcí

TERMÍN PRODLOUŽEN DO PÁTKU 4. 6. PROSÍME O VYPLNĚNÍ.

Pracovní skupina Mosty při Ministerstvu dopravy si dovoluje požádat o pomoc s krátkým dotazníkem a velice děkuje za již zaslané odpovědi.

Na základě spolupráce s Ministerstvem dopravy a dalšími subjekty v rámci pracovní skupiny Mosty si dovolujeme požádat o pomoc s krátkým dotazníkovým šetřením za účelem sestavení aktuálního přehledu mostních objektů, jejich stavu a potřeb obcí pro jejich rekonstrukci.

Dotazník má za úkol zmapovat aktuální stav mostů ve vlastnictví obcí a na základě toho připravit pro vlastníky srozumitelnou metodiku. Výsledkem budou taktéž podklady důležité pro jednání o hledání dalších finančních zdrojů pro rekonstrukci mostních objektů. Na těchto úkolech pracujeme společně s Ministerstvem dopravy a dalšími členy pracovní skupiny Mosty vytvořené ministerstvem v minulém roce.

Svaz měst a obcí ČR opakovaně požadoval výstupy z Národního investičního plánu od Ministerstva pro místní rozvoj, které jsme bohužel doposud neobdrželi. Dotazník tudíž na konci obsahuje část týkající se i projektové přípravy již připravovaných rekonstrukcí a oprav mostů.

Dotazník naleznete na tomto odkazu: http://bit.ly/SMO-mosty (stačí vyplnit a odeslat on-line rovnou v dotazníku). V případě obsáhlejších odpovědí nebo potřebě zaslání příloh prosím posílejte odpovědi na adresu pikous@smocr.cz.

Prosíme o vyplnění dotazníku nejpozději do 4. 6. 2021.

Děkujeme velice za spolupráci.