17.07.2023

Dotazník k agendě bezpečnosti silničního provozu

Rádi bychom Vás poprosili o vyplnění dotazníku na téma bezpečnost silničního provozu a její aplikaci prostřednictvím odpovědných pracovníků ve městě / v obci. Jedná se o dotazníkové šetření ve spolupráci s Ministerstvem dopravy (oddělení BESIP), Centra dopravního výzkumu a Svazu měst a obcí ČR.

Cílem dotazníku je zjistit praxi obcí v aktivním přístupu k otázkám bezpečnosti silničního provozu. Otázky směřují k investicím do dopravních opatření, informačním kampaním, spolupráci s krajskými koordinátory BESIP nebo zřizování a činnosti vlastních komisí, výborů či pracovních skupin věnujících se dopravě v samostatné působnosti. Získaná daty by měla pomoci v tvorbě metodických pokynů a informačních materiálů pro obce. 

Dotazník prosím vyplňujte on-line na tomto odkazu: https://bit.ly/dotaznikBESIPobce2023, a to prosím nejpozději do 31. srpna 2023.

Děkujeme předem za spolupráci. 

Mgr. Martin Pikous, odborný garant pro oblast dopravy, Svaz měst a obcí ČR