19.06.2006

Dopravní obslužnost obcí a regionů

Předseda Dopravní komise Předsednictva Svazu Josef Dytrych spolu s dalšími třemi členy se zúčastnili zajímavého semináře, který se týkal dopravní obslužnosti obcí v regionech. Z tohoto semináře Vám přinášíme 2 prezentace a 2 zprávy ve formátu pdf.

Předseda Dopravní komise Předsednictva Svazu Josef Dytrych spolu s dalšími třemi členy se zúčastnili zajímavého semináře, který se týkal dopravní obslužnosti obcí v regionech. Z tohoto semináře Vám přinášíme 2 prezentace a 2 zprávy ve formátu pdf.
Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů (prezentace)
Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů (zpráva o projektu)
Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí (prezentace)
Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí (závěrečná zpráva)