19.05.2021

Dopravní konference ULICE PRO ŽIVOT

U příležitosti světového týdne bezpečnosti silničního provozu uspořádalo dne 18. května 2021 Centrum dopravního výzkumu pod záštitou Ministerstva dopravy, BESIP a SMO dopravní konferenci ULICE PRO ŽIVOT. Ta se zaměřila především na téma maximální rychlosti 30 km/h v obcích. Za Svaz měst a obcí vystoupil předseda Dopravní komise a starosta obce Středokluky Ing. Jaroslav Paznocht.

Záznam online konference je k dispozici na YouTube kanálu CDV: https://youtu.be/gj4I_c8ySes

Program a prezentace jednotlivých řečníků můžete najít na webu CDV: https://www.cdv.cz/tisk/6-celosvetovy-tyden-bezpecnosti-silnicniho-provozu-osn