12.04.2021

Doporučení ke zřizování vyhrazených parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením

Veřejný ochránce práv vydal na základě dlouhodobého šetření aktualizovaná doporučení ke zřizování vyhrazených parkovišť pro osoby se zdravotním postižením. Doporučení je adresováno samosprávám a úřadům vykonávajícím státní správu.