16.09.2016

Další krok směrem k nápravě chyb v minulé novele zákona o pozemních komunikacích

Sněmovna v září schválila poslanecký návrh novely zákona o pozemních komunikacích, na jehož tvorbě se podílel Svaz společně s ministerstvem dopravy. Předložili jej poslanci: Kovářová, Gazdík a Laudát, kteří navrhli projednání ve zkráceném řízení. Nyní se návrh novely nachází v Senátu.

Sněmovna v září schválila poslanecký návrh novely zákona o pozemních komunikacích, na jehož tvorbě se podílel Svaz společně s ministerstvem dopravy. Předložili jej poslanci: Kovářová, Gazdík a Laudát, kteří navrhli projednání ve zkráceném řízení. Nyní se návrh novely nachází v Senátu. Měla by odstranit dva zásadní problémy, které přinesla novela tohoto zákona účinná od 31. 12. 2015. Jak jsme již informovali, od 1. ledna 2016 již nelze podélně umísťovat vedení technické infrastruktury, např. kanalizace v zastavěném a zastavitelném území do tělesa pozemních komunikací (dálnice a silnice I., II. a III. třídy) vyjma místních komunikací. Druhým problémem je převedení působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací na všechny obce. Před novelou zákona tuto agendu vykonávaly obce III. typu (ORP). Pokud poslanecký návrh novely schválí Senát, nabyde účinnosti 30. den po vyhlášení ve Sbírce zákonů.