01.09.2015

Budou se zápisy do registru silničních vozidel provádět na jakémkoliv ORP?

Ministerstvo dopravy pustilo do připomínkového řízení novelu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen „zákon“). Hlavní změnou je navrhované rozvolnění místní příslušnosti při provádění zápisu do registru silničních vozidel, což v podstatě znamená,

Ministerstvo dopravy pustilo do připomínkového řízení novelu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (dále jen „zákon“).  Hlavní změnou je navrhované rozvolnění místní příslušnosti při provádění zápisu do registru silničních vozidel, což v podstatě znamená, že se zápisy do registru budou provádět na jakémkoliv ORP dle vlastního výběru žadatele. Novela předpokládá, že na jakémkoliv úřadě se budou moci provádět i odborně náročné úkony jako jsou schvalování výroby vozidla, přestaveb vozidel apod.

Novela bude mít pozitivní dopad směrem k občanovi, ale také přinese větší nárůst úkonů na odborech dopravy příslušných obcí, které si vyžádají další finanční prostředky na zajištění těchto činností. Zvýšená administrativa nebude dostatečně pokryta příjmem ze správních poplatků a nelze předpokládat, že by byla kompenzována zvýšením příspěvku na přenesenou působnost. Zvýšení příspěvku na výkon přenesené působnosti by v tomto případě, kdy se navrhuje zrušení místní příslušnosti úřadu, stejně nedokázalo spravedlivě zohlednit přeskupení žadatelů na různé úřady dle vlastního výběru. Z těchto důvodů Svaz navrhuje zvýšení správních poplatků za jednotlivé úkony novelizací zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, zhruba o 20 – 25 % a to do doby, než bude zaveden výkonový model financování výkonu PP.

Problémy jsou spatřovány zejména u úřadů menších obcí. V případě, že se budou žádosti podávat na kterémkoliv ORP, lze predikovat, že si žadatelé budou vybírat „vstřícnější, rychlejší úřady“, které pak budou oproti jiným přehlceny. Lze předpokládat, že to budou právě úřady menších obcí, kde agendu vyřizují většinou jeden nebo dva úředníci. Občané z okolních měst či obcí, kteří to mají blíže než ke svému úřadu, začnou tyto úřady využívat kvůli vzdálenosti. Dále lze předpokládat, že majitelé bazarů si budou vybírat obdobně „rychlejší“ či „vstřícnější“ úřady, které pak budou přehlceny. V důvodové zprávě je zcela opomenuto zhodnocení vlivu ve vztahu k menším ORP nikoliv s ohledem na finanční stránku správních poplatků, ale ve vztahu k personálnímu obsazení registrů vozidel. Stávající model místní příslušnosti dle trvalého pobytu či sídla dává úřadu určitou jistotu v předpokládaném počtu jednotlivých úředních úkonů. Každý úřad má dlouhodobě určen stabilní okruh žadatelů a na tento počet má nastavený stálý počet úředníků, kteří zvládají příslušnou agendu vykonávat, včetně plánované zastupitelnosti. Schválením této změny však tato jistota předpokládaného počtu úkonů zcela padá a hrozí zde vážná hrozba přehlcenosti malých úřadů.

Komplikací by také mohlo být zneužívání schvalování přestaveb vozidel, jednotlivě vyrobených či dovezených, v menších obcích, kde jeden člověk kumuluje funkci přepážkového pracovníka, technika a ještě třeba zkušebního komisaře. Ten samozřejmě nemůže vědět vše a nedostatek rutiny ve zmíněné problematice by mohl přinést schválení něčeho, co by schváleno být nemělo. To se však dá řešit kvalitními školeními a zvyšováním odbornosti a praktické zkušenosti.