31.05.2021

Bojujeme za lepší životní prostředí ve městech

Svaz podporuje výstavbu nové infrastruktury pro hromadnou dopravu, nicméně stejně tak důležitá je i modernizace stávající sítě této dopravy.

Svaz měst a obcí České republiky si uvědomuje, jak důležitá je pro čistotu životního prostředí, městská hromadná doprava. Ta díky svému pokrytí umožňuje obyvatelům měst, ale také jejich zázemí a turistům využívat hromadných dopravních prostředků a nezahlcovat dále centra měst osobními automobily. A díky tomu samozřejmě odpadá také nutnost hledat parkování, což je problém nejen velkých, ale často také menších měst. Proto ve spolupráci se statutárními městy, která budou v příštím programovém období nositeli takzvaných integrovaných teritoriálních investic (ITI) dlouhodobě komunikuje nastavení Operačního programu Doprava.

V návrhu operačního programu je v současné době počítáno s alokací přibližně 10 miliard korun pro investice těchto město do veřejné dopravy, kterou jsou myšleny trolejbusy, tramvaje apod. Jednotlivé metropolitní oblasti a aglomerace nyní konzultují projektové záměry na svém území a aktualizují seznamy plánovaných projektů pro následujících sedmi let.

Svaz v současné době vyjednává, aby kromě nových tratí byly umožněny také potřebné a přínosné modernizace, bez kterých není možné veřejnou dopravu nadále provozovat a také aby byly nastaveny jasná pravidla, co to modernizace je. Rovněž se snaží ve spolupráci s primátory českých měst vyjednat navýšení této alokace, aby byly plně pokryty potřeby měst v této oblasti.

Držte nám palce, zajisté se shodneme na tom, že kvalitní veřejná doprava je potřebná nejen pro občany měst, ale také další návštěvníky a její provozování pomáhá šetřit životní prostředí!