17.12.2010

Systém sdružených nákupů šetří Ostravě miliony

Před 4 lety statutární město Ostrava začalo jako první město v České republice používat Systém sdružených nákupů - SSN. Po prvních letech, kdy se tyto nákupy zaměřily na energie, byl od února 2010 Systém sdružených nákupů významně rozšířen i na další komodity. V roce 2010 se tak ostravskému magistrátu podařilo ušetřit již více než 72 milionů korun. 

Před 4 lety statutární město Ostrava začalo jako první město v České republice používat Systém sdružených nákupů - SSN. Po prvních letech, kdy se tyto nákupy zaměřily na energie, byl od února 2010 Systém sdružených nákupů významně rozšířen i na další komodity. V roce 2010 se tak ostravskému magistrátu podařilo ušetřit již více než 72 milionů korun. 

Důvodem zavedení SSN je hlavně hledání úspor s ohledem na ekonomickou krizí zaviněném snížení příjmu města Ostravy z 8 na 6 mld. Kč. Organizace statutárního města Ostrava, kterých je 186 s přibližně 400 odběrnými místy, ročně utratí za nákupy přibližně 4 mld. Kč. Cílem systému je ušetřit v letech 2010 – 2013 minimálně 400 mil. Kč, což je průměrně ročně 100 mil. Kč. Nedílnou součástí tohoto systému jsou pak elektronické aukce. Při vyhodnocení jednotlivých položek nákupů pomocí SSN se ukazují zcela jasné úspory – například u světelných zdrojů bylo letos dosaženo úspory ve výši 50 %, u zimních pneumatik 39 % a u čisticích prostředků 43 %. „Za celý Systém sdružených nákupů hovoří čísla a k dnešnímu dni dosahuje úspora dosažená v letošním roce a u některých komodit vysoutěžená pro příští rok částky 72 185 996,- Kč,“ řekl primátor Ostravy Petr Kajnar. 

Tento systém má dopad nejen na optimalizaci nákupů a dosažení úspor, ale zároveň výrazně omezuje korupční prostředí, po čemž se v současné době tolik volá. Proto je i velmi náročný na implementaci. „Systém je velmi bedlivě sledován všemi dodavateli, a to že čtyři roky funguje a nedošlo během této doby k žádné stížnosti na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svědčí o jeho propracovanosti a bezchybnosti,“ dodává Vítězslav Grygar, ředitel společnosti eCentre, která Systém sdružených nákupů pro Ostravu provozuje. 

Úspěch tohoto systému potvrzuje skutečnost, že se město Ostrava stalo inspirací i pro další subjekty státní správy, jako je například Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Kraj vysočina, Statutární město Jihlava, Městská část Praha 2 a 14, města Dobříš, Krnov, Přerov, Fulnek a další. 

Přes výše uvedené pozitiva čelí občas vedení Ostravské radnice kritice kvůli částce, kterou do Systému sdružených nákupů investovalo. „Tato kritika pravděpodobně vychází z nepochopení složitosti celého systému. Nejde totiž jen o nákup speciálního softwaru, ale jde o velmi sofistikovaný proces. S ohledem na to, kolik je do něj zapojeno organizací a odběrných míst, musely být do systému zapracovány desetitisíce položek. To vše vyžaduje nemalé náklady, které se však bezpochyby vyplatí. O tom svědčí zejména fakt, že návratnost investice do tohoto projektu je 1,5 roku,“ vysvětlil Petr Kajnar. 

Dle primátora Ostravy Petra Kajnara by se měl tento systém implementovat na celou státní správu, vládními úřady a ministerstvy počínaje. Dle jeho odhadu by se tak v rámci České republiky dalo ušetřit až 20 mld. Kč ročně!

 Andrea Vojkovská
tisková mluvčí MMO
avojkovska@ostrava.cz