Dobrá praxe

Příklady dobré i špatné praxe, zkušenosti z jiných obcí a měst, vzájemné sdílení informací, to vše můžete nalézt v této rubrice

Mgr. Ivona Mottlová

garant rubriky

26.03.2021

Zapojujeme města do klimatických řešení

Účastníci již proběhlého webináře Zapojujeme města do klimatických řešení i ostatní zájemci najdou jeho záznam i řadu odkazů na publikace, tiskovou zprávu a další níže v článku.

10.03.2021

Prodej techniky Horské služby ČR

V elektronické dražbě si můžete koupit vyřazenou techniku od Horské služby.

10.03.2021

Náš evropský projekt

Další ročník soutěže Náš evropský projekt byl zahájen 10. března 2021.

09.03.2021

Jak nejlépe na odpad

Prezentace pro starosty představuje možnosti pro zefektivnění odpadového hospodářství.

09.03.2021

Olomouc pomůže s rychlejším vyplácením podpor

Město Olomouc se zapojí do zpracovávání žádostí podnikatelů o dotace z programu Covid – Nájemné 3. Může tak pomoci k rychlejšímu vyplácení podpor.

27.01.2021

Metropolitní spolupráce má budoucnost, vzkazují jednohlasně všichni primátoři

V Brně 20. srpna 2020 byla během zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí ČR slavnostně představena Deklarace, která definuje základní požadavky k budoucnosti a institucionalizaci metropolitní spolupráce v České republice. Deklarace podepsaná primátory všech sedmadvaceti statutárních měst ČR se nám nyní vrátila do Brna. Primátoři tak vyslali národní úrovni jasný signál k aktivnímu prosazování myšlenky rozvoje spolupráce největších českých měst a jejich přirozeného zázemí.

25.01.2021

Město České Budějovice pomáhá s očkováním seniorů

Dalším městem, které nenechá své starší občany na holičkách a pomůže jim s registrací na očkování je město České Budějovice.

21.01.2021

Město Olomouc pomáhá svým seniorům

Jedním z mnoha měst a obcí, která pomáhají svým starším občanům při registraci na očkování je i město Olomouc.

15.01.2021

Města a obce pomáhají svým seniorům při registraci

Na webových stránkách Svazu se v průběhu dalších dní budete dozvídat, jak samotná města a obce mohou přispět svým občanům seniorům při registraci na očkovací termín. Některá města a obce již pomoc pro starší spoluobčany spustila, jinde hledají možnosti, jak se zapojit. Pro ně budeme sdílet příklady dobré praxe. Zároveň uvítáme i další nápady.

10.09.2020

Nabídka vánočního stromu

Majitel 40 let staré jedle v obci Žehušice nabízí tento strom k využití jako vánoční stromek pro města a obce. Obec vydala povolení k pokácení, strom by majitel poskytl bezplatně. V případě zájmu se obracejte na pana Šimka, adresa Krouzova 3040, 143 00 Praha 4 / Žehušice č. p. 87.

19.08.2020

Zakázky místním dodavatelům

Veřejné zakázky měst a obcí mají pozitivní vliv na lokální ekonomiku, potvrdila jedinečná studie ECON Lab, ke které SMO ČR poskytl konzultaci.
Nová studie Econlabu realizovaná pro Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že 1 milion investovaný ve stavebnictví vytvoří v ČR zhruba jedno pracovní místo na rok. Stejná investice do vozidel či elektroniky má efekt méně než poloviční. Dopad odhadujeme podle toho, kolik příjmů firmy v daném odvětví vynaloží na mzdy, a to včetně subdodavatelů. Zahraniční subdodávky k efektu na zaměstnanost samozřejmě počítány nejsou, proto vychází relativně hůře právě elektronika.

09.07.2020

Parkovací systém na prodej

Obec Malá Úpa prodává funkční parkovací systém Designa pro 3 parkoviště.

18.05.2020

Další příklad dobré praxe realizovaný projektem CSS

CSS Mohelnicko se podílelo v rámci projektu Centra společných služeb, který je realizován Svazem měst a obcí České republiky a hrazen z prostředků operačního programu Zaměstnanost, na přípravě, realizaci a propagaci projektu cyklotrasy Ochutnej Moravu na kole, naučné cyklostezky napříč regionem za účasti dalších spolupracujících subjektů.

10.06.2019

Sbírka Dražůvky

Reakcí na tragickou událost v obci Dražůvky, při které zahynul místostarosta obce, pan Rudolf Štos, je i vypsání veřejné sbírky na podporu pozůstalých. Tuto sbírku vypsalo město Kyjov a na tiskové konferenci ji 4. června vyhlásil předseda Svazu měst a obcí ČR a současně starosta města Kyjov, František Lukl společně s paní starostkou obce Dražůvky, Klárou Čudrňákovou a předsedou Sdružení místních samospráv ČR panem Stanislavem Polčákem.

29.11.2017

Prodej speciálního požárního automobilu Renault Midlum CAS

Město Nymburk nabízí prodej speciálního požárního automobilu Renault Midlum CAS 24 220.14 4×4 bez vybavení. Důvodem prodeje je pořízení nové CAS.

21.10.2016

Italské samosprávy postižené zemětřesením uvítají pomoc tuzemských měst a obcí

Region Lazio ve střední Itálii, který postihlo ničivé zemětřesení, uvítá pomoc tuzemských měst a obcí. Svaz měst a obcí o tom informovalo Velvyslanectví České republiky v Římě. Nejvíce postiženým regionům by mimo jiné pomohly krátkodobé pobyty dětí z postižených farem v ČR. Pomoc lze realizovat i formou darů určených nejen pro obnovu zemědělského sektoru. (Foto: Charita ČR)

28.02.2014

Chorvatská Petrinja žádá o pomoc, postihly ji povodně

Na Svaz se obrátil velvyslanec České republiky v Chorvatsku s prosbou o pomoc chorvatské obci Petrinja. Postihly ji povodně a nyní by obec kromě peněžních příspěvků uvítala jakýkoliv příspěvek pro rodiny ze zaplavených domů, pomohla by také vodní čerpadla a vysoušeče vzduchu apod. (Foto: www.petrinja.hr) 

03.06.2013

Povodně 2013 – pomoc obec obci

Českou republiku znovu zasáhly ničivé povodně. Stejně tak jako při povodních v letech minulých se i letos na Svaz obrátili někteří starostové s nabídkou pomoci. Přímá pomoc OBEC OBCI se v minulých letech osvědčila, a to zejména pro svoji rychlost, efektivitu a konkrétnost. Pokud chcete touto formou pomoci konkrétním postiženým obcím, v průběžně aktualizovaných souborech níže najdete jejich seznam.

05.10.2012

Litomyšlská výzva na podporu kvalitní architektury veřejných staveb

Architekt Josef Pleskot spolu s dalšími předními architekty a radními podepsali výzvu, která upozorňuje na nutnost upřednostňovat při výběru veřejných staveb kvalitu nad cenou a volá po zvýšení zájmu politiků o tuto problematiku. Starosta města Litomyšl Michal Kortyš uvítá, když se k výzvě připojí i další města.

21.08.2012

Sociální bydlení ve statutárním městě Opava

Sociální bydlení je často používaný pojem v oblasti bytové politiky. Avšak tento pojem je obsahově velmi neurčitý a oproti jiným zemím není v české legislativě ukotven. Především vzhledem k zhoršující se ekonomické situaci velké části obyvatel v České republice je však zřejmé, že pojem „sociální bydlení“ neboli „bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel“ bude stále častěji zmiňovaný a diskutovaný. Seznamte se situací v Opavě.

30.07.2012

Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015

Město Plzeň nabízí ostatním obcím sdílení svých zkušeností z průběhu příprav projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015.

31.08.2011

MČ Praha-Libuš vzdělává cizince ze třetích zemí v české legislativě

Máte na svém území větší počet cizinců? Nedaří se vám je začlenit mezi ostatní občany v souladu s právními zvyklostmi této země? Zkuste to jako my. MČ Praha-Libuš je v široké veřejnosti známa vietnamskou velkotržnicí Sapa. V důsledku toho disponuje největší koncentrací vietnamské komunity v České republice. Vzájemné soužití není lehké a přináší řadu problémů. Radnice se k tomu postavila čelem - vypracovala projekt, požádala o grant z Evropského sociálního fondu a uspěla. Její projekt vychází z předpokladu, že cizinec, který chce v této zemi dlouhodobě žít, podnikat a pracovat, musí dodržovat české zákony. 

17.12.2010

Systém sdružených nákupů šetří Ostravě miliony

Před 4 lety statutární město Ostrava začalo jako první město v České republice používat Systém sdružených nákupů - SSN. Po prvních letech, kdy se tyto nákupy zaměřily na energie, byl od února 2010 Systém sdružených nákupů významně rozšířen i na další komodity. V roce 2010 se tak ostravskému magistrátu podařilo ušetřit již více než 72 milionů korun. 

16.08.2010

Příklady dobré praxe

Jednou z priorit činnosti Svazu je i napomáhání spolupráce mezi obcemi a městy. Z tohoto důvodu mohou členské obce sdělovat své zkušenosti, rady a nápady ostatním obcím prostřednictvím našich webových stránek, přičemž příspěvky nejsou z důvodu zachování autentičnosti nijak autorsky upravovány.

Svaz měst a obcí České republiky nenese žádnou odpovědnost za obsah takových sdělení a příspěvků, pouze si vyhrazuje právo některé příspěvky neuvést v celém rozsahu či vůbec, pokud jsou v rozporu s dobrými mravy a právním řádem České republiky a Evropské unie.

Své příspěvky prosím zasílejte emailem.

 

16.08.2010

Účty na pomoc postiženým obcím zřízeny!

Jak už jsme vás na našich stránkách informovali, Svaz iniciuje pomoc obcím postiženým ničivými záplavami v Libereckém a Ústeckém kraji. Ve  vzájemné spolupráci se Sdružením obcí Libereckého kraje (SOLK) a Severočeským sdružením obcí (SESO) připravoval založení dvou speciálních účtů, na které by bylo možno podporu směřovat. Účty už byly zřízeny, své finanční příspěvky tedy můžete zasílat na čísla účtů 239066554/0300, variabilní symbol 111 (SOLK) a 34-07010247/0100, variabilní symbol 111 (SESO) a to do 31. 12. 2010.

13.08.2010

Pomozme obcím postiženým povodněmi

V duchu meziobecní solidarity a v zájmu urychlené nápravy škod, které v uplynulých dnech způsobily v severočeských obcích a městech ničivé povodně, iniciuje Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) pomoc postiženým obcím. Na vzájemné spolupráci při organizaci této finanční pomoci se Svaz dohodl se Sdružením obcí Libereckého kraje (SOLK) a Severočeským sdružením obcí (SESO).

31.05.2010

Povodně 2010 – pomoc obec obci

Českou republiku znovu zasáhly povodně. Stejně tak jako při povodních v letech minulých se i letos na Svaz obrátili někteří starostové s nabídkou pomoci. Přímá pomoc OBEC OBCI se v minulých letech osvědčila, a to zejména pro svoji rychlost, efektivitu a konkrétnost.

07.04.2010

Energetické projekty města Jeseník mohou získat podporu z Evropské investiční banky. Mimo jiné i díky Paktu starostů a primátorů.

Na našich stránkách jsme vás před časem informovalio Paktu Starostů a primátorů, iniciativě Evropské unie na podporu energetických projektů měst. Pakt si klade za cíl sdružit představitele měst EU a společně přispět ke snížení energetického zatížení Země.

25.03.2010

Varování pro obce a města před neseriózností firmy

Obec Knovíz varuje před velmi neseriozním přístupem jisté firmy, která na základě dobře připravené mandátní smlouvy vyinkasuje peníze na zálohách, ale práci neodvede.
 

15.03.2010

Soutěž EDEN vstupuje do finále

Praha, 15. března 2010
Prestižní soutěž European Destination of Excellence (EDEN), jejímž cílem je zviditelnění méně známých turistických lokalit, vstupuje do finále. Odborná porota totiž zvolila pět kandidátů, kteří budou bojovat o vítězný titul. Do finále postupují tyto lokality: Baťův kanál,

25.02.2010

Úspěšný krok v integraci vietnamské komunity žijící v městské části Praha-Libuš

Areál bývalého masokombinátu v městské části Praha-Libuš (dnes SAPA) má v současné době v pronájmu společnosti Sapária, náležející vietnamské komunitě. Zpočátku přinášelo soužití s majoritou problémy, avšak postupná integrace této komunity může být nyní příkladem dobré praxe pro ostatní obce, které se s problémem cizinců potýkají.    

11.11.2009

Hradečané jsou ve svém městě spokojeni

Téměř 93% obyvatel je s životem a prací v Hradci Králové spokojeno. Vyplynulo to z rozsáhlého sociologického průzkumu „Spokojenost s místním společenstvím,“ který si od nezávislé agentury Augur Consulting nechala vypracovat královéhradecká radnice. Nejvíce Hradečané oceňují péči o městskou zeleň, historickou část města či možnosti kulturního a sportovního vyžití. Na druhou stranu výhrady zaznívaly nejčastěji k situaci v parkování či nedostavěné dálnici D11.

11.11.2009

Americké město Berwyn chce spolupracovat s Hradcem Králové

Náměstek primátora Martin Soukup se koncem října v Praze setkal s Theodorem J. Polashkem, radním amerického města Berwyn (stát Illionis), který měl pověření městského zastupitelstva Berwynu jednat o případném partnerství s Hradcem Králové.

01.07.2009

Povodně 2009 – Pomoc OBEC OBCI

Českou republiku zasáhly znovu ničivé povodně. Postihly zejména Jihočeský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Celkové škody mohou podle ministra financí Eduarda Janoty dosáhnout několika miliard korun. Odstranění následků po povodních bude z větší části financovat stát, stačit to ale nebude, vítána je proto každá pomoc.

22.08.2008

Ratiboř je úspěšná v třídění plastu

Obec Ratiboř se s vámi dělí o své zkušenosti a úspěchy při třídění odpadu.

02.10.2007

Jak řeší rakouské obce rozpočtové určení daní?

Když venkov nemůže dýchat, něco ve státě není v pořádku.

13.06.2007

Možnosti přístupu k internetu v obcích Bílovecka

Město Bílovec zahájilo v březnu letošního roku realizaci projektu „Rozvoj informačních technologií obcí Bílovecka“. Tento projekt byl finančně podpořen Evropskou unií v rámci programu SROP – Společný regionální operační program, opatření 2.2. Evropská unie přispěla ze strukturálního fondu ERDF – Evropský fond regionálního rozvoje na realizaci projektu částkou 8,465 mil. Kč, Česká republika a Moravskoslezský kraj spolufinancovali projekt každý částkou 1,129 mil. Kč.

30.05.2007

Setkání pod kaštany II.

Na Staročeských Májích 12. 5. v Mníšku pod Brdy se mohli občané podruhé zastavit u infostánku pořádaného Hnutím Brontosaurus a Centrem ekologické výchovy Zvoneček, ve spolupráci s městem Mníšek pod Brdy. Akce nazvaná tématicky „Setkání pod kaštany“ byla zorganizována za účelem zjištění názoru občanů Mníšku pod Brdy, jak by si přáli, aby v budoucnosti vypadalo jejich náměstí a především jak naložit se starými jírovci, které jsou již na hranici bezpečnosti a bude nutná jejich obnova.

18.10.2006

Městské oslavy v Jílovém u Prahy

V rámci oslav Dnů evropského dědictví (EHD) se v sobotu 16. 9. 2006 konaly už po třinácté Městské slavnosti.

21.08.2006

Lomnice nad Lužnicí a folklór

V Lomnici nad Lužnicí pracuje řada spolků a dobrovolných organizací. Od roku 2000 reprezentují město oficiálně také folklorní soubor Javor spolu s dětským souborem Javoráček. Tradice a zvyky nejen z oblasti třeboňských blat, ale jihočeský a západočeský folklór jako takový předvádí v blatských krojích. Soubor má již svoji historii – založen byl v roce 1990 a ročně absolvuje až 30 vystoupení doma v Rakousku, Německu a Belgii.

10.02.2006

Finanční úřad na kolenou!

Město Chrastava vyhrálo bitvu o 6,4 mil. Kč. O boji s finančním úřadem jsme informovali také ve druhém čísle měsíčníku INS.