10.06.2019

Sbírka Dražůvky

Reakcí na tragickou událost v obci Dražůvky, při které zahynul místostarosta obce, pan Rudolf Štos, je i vypsání veřejné sbírky na podporu pozůstalých. Tuto sbírku vypsalo město Kyjov a na tiskové konferenci ji 4. června vyhlásil předseda Svazu měst a obcí ČR a současně starosta města Kyjov, František Lukl společně s paní starostkou obce Dražůvky, Klárou Čudrňákovou a předsedou Sdružení místních samospráv ČR panem Stanislavem Polčákem.

 
Vážení členové Svazu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

reakcí na tragickou událost v obci Dražůvky bylo i svolání mimořádné tiskové konference v Kyjově 4. června 2019, kde jsme společně s paní starostkou Dražůvek Klárou Čudrňákovou a předsedou Sdružení místních samospráv České republiky Stanislavem Polčákem vyhlásili sbírku na podporu pozůstalým po panu místostarostovi Rudolfu Štosovi, který byl zastřelen při výkonu své veřejné funkce.

Vím, že tímto činem nedokážeme ulehčit smutek a žal rodiny a blízkých pana Štose, pokusíme se tedy alespoň zmírnit dopady této strašné události, která námi všemi tolik otřásla.
Přeji Vám všem hodně síly do další práce pro Vaše města a obce.
Váš František Lukl
předseda Svazu měst a obcí České republiky


Vzor usnesení zastupitelstva obce o příspěvku do veřejné sbírky na pomoc rodině místostarosty obce Dražůvek.


Zastupitelstvo obce ………………schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši …………… Kč do veřejné sbírky pořádané Městem Kyjov za účelem pomoci rodině místostarosty obce Dražůvek formou daru. Konání veřejné sbírky bylo osvědčeno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, dne 30. 5. 2019, čj. JMK/77707/2019.


Číslo transparentního účtu je: 115-9528350237/0100