22.08.2008

Ratiboř je úspěšná v třídění plastu

Obec Ratiboř se s vámi dělí o své zkušenosti a úspěchy při třídění odpadu.

Obec Ratiboř se s vámi dělí o své zkušenosti a úspěchy při třídění odpadu.
RATIBOŘ –  Celkem 29 tun plastového odpadu vytřídili za letošní první pololetí občané Ratiboře na Vsetínsku. V přepočtu na jednoho obyvatele to činí 16,6 kg, což je vysoko nad průměr Zlínského kraje (6,12 kg za rok 2007) i celostátní výsledek (6,82 kg za stejné období).  Použité petlahve a další nepotřebné plasty  občané Ratiboře ukládají do čtrnácti jednokubíkových drátěných košů, které nákladní vozidlo obecního úřadu pravidelně vyváží každý čtvrtek.
Jak podotkl Oldřich Bělíček, tajemník obecního úřadu, v uvedených letošních statistických údajích nejsou ještě zahrnuty objemy separovaných odpadů za červenec a srpen, kdy bývá plastového odpadu nejvíce. Obec si hodně slibuje také od říjnového sběru nebezpečného a velkoobjemového odpadu, z něhož se pak ještě spousta plastu vytřídí. Kromě toho obyvatelé Ratiboře separují ještě papír a sklo. Zapojili se rovněž do akce Zelená obec, v rámci které  vyhazují do příslušných kontejnerů na obecním úřadě a ve škole vysloužilé počítačové myši, klávesnice, baterie, holící strojky , kalkulačky a další drobné spotřebiče.  Mgr. Oldřich Bělíček  tel. 571 442 090