01.07.2009

Povodně 2009 – Pomoc OBEC OBCI

Českou republiku zasáhly znovu ničivé povodně. Postihly zejména Jihočeský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Celkové škody mohou podle ministra financí Eduarda Janoty dosáhnout několika miliard korun. Odstranění následků po povodních bude z větší části financovat stát, stačit to ale nebude, vítána je proto každá pomoc.

Českou republiku zasáhly znovu ničivé povodně. Postihly zejména Jihočeský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Celkové škody mohou podle ministra financí Eduarda Janoty dosáhnout několika miliard korun. Odstranění následků po povodních bude z větší části financovat stát, stačit to ale nebude, vítána je proto každá pomoc.
Stejně tak jako při povodních v roce 1997 a 2002 se i letos na Svaz obrátili někteří starostové s nabídkou pomoci nějaké konkrétní obci. Přímá pomoc OBEC OBCI, ať už finanční či materiální, se opravdu v minulých letech velmi osvědčila, a to zejména pro svoji rychlost, efektivitu a kontrolovatelnost. Starostové postižených obcí a měst ji velmi ocenili.
Škody po povodních se budou likvidovat a napravovat velmi dlouho. Pokud máte zájem praktikovat tuto formu pomoci, v přiložených souborech najdete seznamy postižených obcí, které nám poskytli:
Kriz. štáb Jihočeského kraje - Ing. Miloslav Mašek, e-mail: masek@kraj-jihocesky.cz
Olomoucký kraj - Alena Hložková, e-mail: a.hlozkova@kr-olomoucky.cz
Kriz. štáb Moravskoslezského kraje - Ing. Danuše Kratochvílová, e-mail: danuse.kratochvilova@hzsmsk.cz
Postižené obce k 23. 7. - Povodně 2009 - Jihočeský kraj
Postižené obce k 27. 7. - Povodně 2009 - Moravskoslezský kraj
Postižené obce k 29.6. - Povodně 2009 - Olomoucký kraj - Jesenicko
Postižené obce k 29. 6. - Povodně 2009 - Olomoucký kraj - Hranice, Přerov. Lipník n. Bečvou