13.08.2010

Pomozme obcím postiženým povodněmi

V duchu meziobecní solidarity a v zájmu urychlené nápravy škod, které v uplynulých dnech způsobily v severočeských obcích a městech ničivé povodně, iniciuje Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) pomoc postiženým obcím. Na vzájemné spolupráci při organizaci této finanční pomoci se Svaz dohodl se Sdružením obcí Libereckého kraje (SOLK) a Severočeským sdružením obcí (SESO).

V duchu meziobecní solidarity a v zájmu urychlené nápravy škod, které v uplynulých dnech způsobily v severočeských obcích a městech ničivé povodně, iniciuje Svaz měst a obcí České republiky (SMO ČR) pomoc postiženým obcím. Na vzájemné spolupráci při organizaci této finanční pomoci se Svaz dohodl se Sdružením obcí Libereckého kraje (SOLK) a Severočeským sdružení mobcí (SESO).

Za tímto účelem budou v nejbližších dnech vytvořeny dva speciální účty, na které bude možno zasílat finanční příspěvky. Pomoc může být adresována konkrétní obci nebo obecně obcím postiženým povodněmi na území Libereckého a Ústeckého kraje. Na stránkách SMO ČR, SOLK a SESO bude zveřejněn seznam postižených obcí.

O zřízení účtů a jejich číslech vás budeme neprodleně informovat zde a v elektronickém zpravodaji.